Achub bwthyn glöwr yn dyddio'n ôl i 1854

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cadw, y corff sy'n gyfrifol am ddiogelu adeiladau hanesyddol Cymru, wedi prynu bwthyn teras glöwr yng Nghwmdâr, Rhondda Cynon Taf. Dyw'r adeilad ddim wedi newid llawer ers ei adeiladu yn 1854.
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r bwthyn wedi bod yn wag ers y 1960au. Yn ôl John Edwards, cyfarwyddwr cynorthwyol eiddo a gofal Cadw, doedd hi ddim yn ymddangos fod unrhyw dai tebyg wedi goroesi. Mae'r ffenestri, drysau a'r grisiau carreg i gyd yn rhai gwreiddiol.
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cadw yn bwriadu trwsio'r bwthyn, sydd ag un ystafell lan y grisiau ac un i lawr, tra'n ceisio darganfod mwy am hanes yr adeilad a'r rheiny fu'n byw ynddo.
Disgrifiad o’r llun,
Darganfuwyd copi o'r Daily Mail o ddydd Mercher, Gorffennaf 17, 1968, yn y bwthyn.
Disgrifiad o’r llun,
Y bwthyn fydd yr adeilad ieuengaf ymhlith y 128 sydd yng nghasgliad Cadw, a bydd yn helpu i adrodd "hanes cyflawn" cymoedd de Cymru.
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd allweddi'r adeilad eu rhoi i Huw Lewis, Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, ddydd Mawrth. Bydd y gwaith atgyweirio'n cychwyn yn ddiweddarach eleni, hyfforddiant addysgol yn dechrau'r flwyddyn nesa' a disgwylir i'r cyhoedd allu ymweld â'r bwthyn o 2014 ymlaen.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol