Y Don Geltaidd: Ceisio agor y llifddorau i'r ifanc

  • Cyhoeddwyd
FferiFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cynllun yn ceisio codi proffil y diwydiant mordeithio fel gyrfa i bobl ifanc 21 oed neu fwy

Bydd cynllun i recriwtio rhagor o aelodau proffesiynol o'r diwydiant lletygarwch i'r diwydiant mordeithio, yn cael ei lansio'n swyddogol.

Mae cynllun Y Don Geltaidd yn bartneriaeth rhwng porthladdoedd Ynys Môn, Aberdaugleddau, Abertawe, Dulyn, Waterford a Corc mewn ymgais i ddatblygu mordeithio ar Fôr Iwerddon.

Mae gwaith wedi ei gwblhau gan y bartneriaeth wedi adnabod diffyg rhaglenni recriwtio i'r diwydiant mordeithio yng Nghymru ac Iwerddon.

Mae'r cynllun newydd yma'n ceisio codi proffil y diwydiant mordeithio fel gyrfa i bobl ifanc 21 oed neu hŷn.

'Creu gwaith'

Dywedodd Dylan Williams, Pennaeth Datblygu Economaidd Cyngor Sir Ynys Môn, sy'n rheoli cynllun Y Don Geltaidd, bod cwmniau mordeithio yn draddodiadol wedi targedu ardal Llundain.

"Tydi pobl ifanc Cymru ddim o reidrwydd yn gwybod am y cyfleoedd sydd ar gael yn y diwydiant.

"Fel rhan o'r cam nesaf o gynllun Y Don Geltaidd, rydym yn gobeithio rhedeg cynllun recriwtio yn targedu cwmnïau recriwtio sydd eisoes yn bodoli a chydweithio gyda hwy er mwyn hyrwyddo talent a sgiliau rhai sy'n dod o ardal cynllun Y Don Geltaidd."

Dywedodd y Gweinidog Busnes Edwina Hart, fydd yn lansio'r cynllun newydd ddydd Mawrth: "Mae'r diwydiant mordeithio yn cynnig llawer o botensial ar gyfer twristiaeth a chreu gwaith yng Nghymru.

"Rydym mewn lle da i wneud y mwyaf o botensial y farchnad hon, gyda'n arfordir prydferth, ein treftadaeth cyfoethog, ein diwylliant a'n hatyniadau.

"Bydd cynllun Y Don Geltaidd yn gwneud camau pwysig tuag at ddenu rhagor o ymwelwyr, gan roi hwb i fusnesau lleol a budd i'r economi ar y ddwy ochr o Fôr Iwerddon.

"Rwy'n gobeithio y bydd y lansiad heddiw yn annog pobl ifanc ar draws Gymru i ymuno â'r sector newydd cyffrous yma a chael profiad pum seren yn y diwydiant lletygarwch.

"Mae'n gyfle gwirioneddol i ddatblygu sgiliau newydd a chael eich hyfforddi gan y gorau yn y diwydiant."

Mae cynllun Y Don Geltaidd, sydd wedi ei ariannu gan gynllun Interreg 4a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd - ERDF, partneriaeth rhwng Cymru ac Iwerddon i hyrwyddo Môr Iwerddon fel cyrchfan mordeithio,yn ceisio wedi codi proffil y rhanbarth fel cyrchfan mordeithio.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol