Cyhuddo dyn o lofruddio ei wraig

Cyhoeddwyd

Mae dyn 57 oed wedi cael ei gyhuddo o lofruddio ei wraig.

Daethpwyd o hyd i gorff Barbara Yates yng nghefn cerbyd yn ardal Llanelwy, Sir Ddinbych nos Fercher.

Cafodd John Yates o Warrington ei gyhuddo o'i llofruddio.

Mae Mr Yates wedi ei gadw yn y ddalfa, ac mae disgwyl iddo ymddangos gerbron ynadon Llandudno ddydd Sadwrn.

Mae Heddluoedd Swydd Gaer a Gogledd Cymru yn ymchwilio ar y cyd i'r achos.