Mwy'n derbyn rhybuddion llifogydd, medd asiantaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Jonathan Down
Disgrifiad o’r llun,
Diffoddwyr yn pwmpio dŵr o ardd ym mhentref Ceri ger y Drenewydd yn gynharach yn y mis

Mae mwy nag erioed o eiddo yn derbyn rhybuddion llifogydd ar ôl haf gwlyb a llifogydd mewn rhannau o Gymru.

Erbyn hyn mae dros 101,000 eiddo yng Nghymru'n derbyn rhybuddion uniongyrchol o gymharu â 47,000 yn 2010, yn ôl ffigyrau gan Asiantaeth yr Amglychedd Cymru.

Mae gwasanaeth Rhybuddion Uniongyrchol yr Asiantaeth, sy'n rhad ac am ddim, yn anfon neges yn syth at gartrefi a busnesau os disgwylir i lifogydd o afonydd neu'r môr effeithio ar eu heiddo.

Mae'r Asiantaeth yn annog pobl i ganfod a ydyn nhw mewn perygl ac i sicrhau eu bod wedi'u paratoi ar gyfer y gwaethaf.

Yng Ngheredigion ym mis Mehefin cafodd 150 eu hachub gan y gwasanaethau brys ac o leiaf 1,000 eu symud i fan ddiogel.

400 o eiddo

Yn ystod llifogydd y mis diwethaf yng Ngheredigion a Gwynedd, cyhoeddodd yr Asiantaeth rybuddion i bron iawn 400 o eiddo a rhoi amser i berchnogion tai amddiffyn eu cartrefu a'u heiddo rhag dŵr llifogydd.

Mae ymgyrch Ymwybyddiaeth Llifogydd yr Asiantaeth, sydd yn rhedeg ers dwy flynedd, wedi rhoi gwybod i dros 71,000 o bobl yn uniongyrchol eu bod mewn perygl llifogydd a sut y gallen nhw baratoi.

Yn ystod y cyfnod yma maen nhw wedi helpu bron i 300 o gymunedau a busnesau i baratoi Cynlluniau Llifogydd i gael gwybod beth i'w wneud pan ddaw rhybudd llifogydd.

'Newid hinsawdd'

Dywedodd Chris Mills, Cyfarwyddwr Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru: "Yn ystod y llifogydd yng Ngheredigion a Phowys roedd ein hamddiffynfeydd llifogydd wedi gwarchod 455 o eiddo rhag llifogydd.

"Y mis diwethaf, cwblhawyd cynllun llifogydd arall yng Nghasnewydd a fydd yn amddiffyn 400 yn rhagor o eiddo.

"Ond, fel y gwelsom ym mis Mehefin pan gafodd bywydau cannoedd o bobl yng Nghanolbarth Cymru eu haflonyddodd gan law trwm, ni ellir byth gael gwared yn llwyr ar y perygl.

"Yn wir, mae rhagolygon newid hinsawdd yn dangos y bydd y bygythiad yma'n debyg o gynyddu yn y dyfodol.

"Dyna pam mae derbyn rhybuddion cynnar mor hanfodol i warchod chi'ch hunan a'ch eiddo rhag llifogydd."

Mae pobl sy'n ymuno i dderbyn y gwasanaeth yn gallu derbyn y rhybuddion dros y ffôn, neges testun, ffacs, e-bost neu galwr.

Gall pobl gael gwybodaeth ar wefan yr Asiantaeth neu drwy ffonio'r llinell ffôn arbennig - 0845 988 1188.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol