'Ystafell seibiant': Ymddiheuriad

  • Cyhoeddwyd
Sir Benfro
Disgrifiad o’r llun,
Ym Medi y llynedd anfonodd gweinidogion arbenigwyr i'r sir

Mae arweinydd Cyngor Sir Benfro wedi ymddiheuro'n gyhoeddus i ddisgyblion gafodd eu cadw mewn "ystafell seibiant".

Roedd cwyn ym Mehefin 2009 am yr Uned Gyfeirio Disgyblion yn Neyland.

Dywedodd Jamie Adams ei fod yn ddrwg ganddo wedi honiadau fod plant wedi eu cloi mewn ystafelloedd.

Ym Medi y llynedd anfonodd gweinidogion arbenigwyr i'r sir gafodd rybudd terfynol.

Roedd yr Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol ac Estyn wedi rhybuddio am fethiannau.

Heddlu

Yn ddiweddarach, cafodd gwybodaeth newydd am honiadau cam-drin ei rhoi i'r heddlu.

Roedd cwyn 2009 am blant yn cael eu cloi mewn ystafell heb olau naturiol nac awyru.

Daeth arbenigwyr o hyd i ystafell wedi ei phadio mewn ysgol gynradd arall, ystafell lle oedd dwy ystafell ddiffenest.

Roedd honiad arall fod athrawon wedi clymu dwylo plentyn chwe blwydd oed.

'Yn ddiamod'

Yng nghyfarfod llawn y cyngor dywedodd Mr Adams: "Mae'r ymddiheuriad am yr hyn ddigwyddodd yn ddiamod.

"Ac mae'r cyngor wedi dangos eu hymroddiad i sicrhau na fydd hyn yn digwydd eto.

"Am gyfnod hyd at Fehefin 2009 mae'n ymddangos fod rhai plant yn yr uned wedi eu ffrwyno mewn 'ystafell seibiant'.

"Fe garwn i roi sicrwydd i ddisgyblion yn yr uned a'r gymuned ehangach fod yr arfer wedi dod i ben pan gafodd y cyngor wybod amdani a bod cyfarwyddyd wedi ei anfon i bob ysgol yn gwahardd yr arfer y cyfeiriwyd ati."