Carchar i enillydd y loteri am ymosod ar ei gariad

  • Cyhoeddwyd
Gavin DaviesFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Gavin Davies y loteri ym mis Ionawr eleni

Mae cwffiwr cawell enillodd miliwn o bunnau o arian y Loteri Cenedlaethol wedi ei garcharu am ymosod ar ei gariad yn un o'i geir.

Cafodd Gavin Davies, 30 oed, o Rydaman, Sir Gâr ei garcharu am 16 mis am daro Daniah Hussein dri mis wedi iddo ennill yr arian.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Davies wedi beio'r ymosodiad ar y straen o fod yn filiwnydd dros nos.

Roedd Davies wedi cyfaddef iddo gyflawni ymosod cyffredin ac anaf corfforol gwirioneddol mewn gwrandawiad cynharach.

Tri char drud

Clywodd y llys fod Davies wedi prynu tri char drud ar ôl ennill yr arian gan gynnwys Lamborghini LP560-4.

Roedd Davies a Miss Hussein, 22 oed, yn teithio yn ei gar Audi "cyffredin" ym mis Ebrill eleni pan ddechreuodd y ddau ffraeo.

Clywodd y llys fod Davies wedi parcio'r car a cheisio tagu Miss Hussein gyda gwregys diogelwch y car.

Dywedodd yr erlynydd, James Jenkins: "Roedden nhw wedi bod yn dadlau a ffraeo ers dechrau'r siwrnai cyn i Davies barcio'r car mewn encilfa a dweud wrthi am fynd allan o'r car.

"Ond fe wrthododd hi wneud hyn am fod ei baban yng nghefn y car.

"Rhoddodd Davies y gwregys diogelwch o gwmpas ei gwddf a dechrau ei thagu. Rhewodd hithau mewn ofn."

Cuddio'r marciau

Clywodd y llys fod yr ymosodiad wedi dod i ben ac aeth y ddau ar daith siopa a bod Miss Hussein wedi gwisgo blanced las y baban i guddio'r marciau oedd ar ei gwddf.

Dywedodd Mr Jenkins fod Davies wedi "taro Miss Hussein drosodd a throsodd" wrth iddi eistedd yn sedd y car yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw.

Clywodd y llys fod Davies wedi dweud wrth yr heddlu ei fod yn ceisio ei ffrwyno am ei bod yn peryglu gyrwyr eraill.

Dywedodd Frank Phillips, ar ran yr amddiffynnydd: "Mae e'n beio'i ymddygiad ar y straen o fod yn dad newydd, symud tŷ, ac ennill y loteri.

"Roedd yr anafiadau yn annymunol ond doedden nhw ddim yn ddifrifol."

Gwnaeth Davies gyfaddef ei fod wedi taro ei gariad drosodd a throsodd ond gwadodd ei fod wedi ei tharo 50 o weithiau a gwadodd ei fod wedi poeri arni.