Prosiect band eang yn 'rhoi hwb i'r economi'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd BT yn creu 50 o swyddi newydd ac yn cyflogi 100 o brentisiaid newydd.

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi manylion bargen â BT sy'n anelu at 96% o gartrefi a busnesau Cymru yn elwa ar fand eang y genhedlaeth nesaf erbyn diwedd 2015.

Yn ôl y llywodraeth, hwn fydd y prosiect mwyaf o'i fath yn y DU a bydd yn sicrhau bod Cymru ar y blaen ym maes band eang ffeibr.

Ddydd Mercher casglodd adroddiad Ofcom, rheoleiddiwr y diwydiant cyfathrebu, mai dim ond 34% o'r miliwn a hanner o eiddo preswyl a busnes yng Nghymru oedd yn gallu manteisio ar fand eang cyflym iawn, hynny yw o leiaf 24 megabit yr eiliad.

Hon yw'r ganran isaf yn y Deyrnas Unedig tra bod 42% yn yr Alban a 96% yng Ngogledd Iwerddon.

'Trawsnewid'

"Bydd y prosiect yn trawsnewid darpariaeth fand eang ar draws Cymru ac yn sicrhau y bydd busnesau lleol yn datblygu'n fusnesau bydeang," meddai Mr Jones.

"A bydd yn sicrhau bod cwmnïau'n aros yng Nghymru a hefyd yn denu math gwahanol a mwy amrywiol o gwmnïau uchel eu gwerth sy'n tyfu ar draws ein holl sectorau allweddol, o dwristiaeth i weithgynhyrchu pen uchaf.

"Yn sgil cymorth Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU, Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd a buddsoddiad o'r sector preifat, mae gennym brosiect fydd yn gwneud y defnydd gorau posibl o'r cyllid sydd ar gael er lles pobl Cymru."

Dywedodd eu bod wedi sicrhau dros £6 am bob £1 y mae Llywodraeth Cymru wedi ei buddsoddi.

£425m

Bydd y band eang ffeibr newydd yn arwain at gysylltiad tua 15 gwaith yn fwy cyflym na'r cysylltiad ar hyn o bryd.

Mae'r prosiect, a fydd yn amodol ar gymeradwyo cymorth gwladwriaethol a chymorth ar gyfer prosiectau mawr, yn golygu bod £425 miliwn wedi ei fuddsoddi mewn band eang ffeibr yng Nghymru.

Dywedodd Liv Garfield, Prif Weithredwr Openreach, busnes rhwydwaith lleol BT fydd yn gweithredu'r seilwaith: "Bydd y prentisiaethau a'r profiad gwaith y byddwn yn eu cynnig yn sicrhau bod band eang y genhedlaeth nesaf yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o weithwyr."

50 o swyddi

Bydd BT yn creu 50 o swyddi newydd ac yn cyflogi 100 o brentisiaid newydd.

A bydd y prosiect hwn yn diogelu 320 o swyddi presennol.

Bydd BT hefyd yn cynnig profiad gwaith i 900 o bobl ifanc.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, gallai hyd at 2,500 o swyddi amser llawn ychwanegol hefyd gael eu creu ar draws economi Cymru ymhen amser.

Targed Llywodraeth y DU yw y gall 90 y cant o boblogaeth y DU fanteisio ar fand eang mwy cyflym.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol