Cyhoeddi newidiadau iechyd i'r gogledd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Cafodd deiseb i gadw Ysbyty Blaenau Ffestiniog ar agor ei chyflwyno i gadeirydd y bwrdd iechyd ddydd Mercher

Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cyhoeddi newidiadau arfaethedig i wasanaethau iechyd yng ngogledd Cymru ddydd Iau.

Daw'r argymhellion ar ddiwedd adolygiad o ysbytai a gwasanaethau'r rhanbarth - proses a fu ar adegau yn ddadleuol.

Mae disgwyl y bydd llawer o'r sylw ar ddyfodol ysbytai cymunedol.

Dydd Mercher fe gafodd deiseb i achub yr uned yn Ysbyty Blaenau Ffestiniog ei gyflwyno i gadeirydd y Bwrdd Iechyd, ond nid dyna'r unig uned sydd o dan fygythiad.

Gallai uned debyg yn Y Fflint hefyd wynebu toriadau, neu gau.

Mae'r frwydr i gadw gwasanaethau ym Mlaenau Ffestiniog wedi bod yn un hir, ond cynyddu mae'r pryderon bod y frwydr yna wedi ei cholli.

Llawdriniaeth frys

Mae'r BBC ar ddeall mai un dewis posib arall fydd cwtogi nifer yr unedau sy'n cynnig llawdriniaethau brys yn y gogledd - ond nid argyfwng - o dri i ddau.

Ar hyn o bryd mae llawdriniaeth o'r fath yn cael ei gynnig yn Ysbyty Maelor Wrecsam, Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan ac Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Y tebygrwydd yw mai'r canolfannau yn y dwyrain a'r gorllewin fydd yn parhau gydag Ysbyty Glan Clwyd ar ei golled.

Un pwnc dadleuol iawn yn ystod y broses adolygu oedd dyfodol gwasanaethau mamolaeth a phlant, ond deellir na fydd newidiadau i'r rhain yn cael eu cyflwyno.

Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cyfarfod fore Iau i drafod yr argymhellion.

Yna fe fydd cyfnod ymgynghorol yn dechrau cyn gweithredu ar unrhyw benderfyniadau terfynol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol