Cyn-enillydd yn cipio'r Fedal Aur am Gelfyddid Gain

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Eisteddfod
disgrifiad o’r llunCast yw enw'r gwaith yma gan Carwyn Evans wedi ei wneud o china asgwrn a haearn

Cyn-enillydd un o brif ysgoloriaethau'r Eisteddfod Genedlaethol sydd wedi ennill Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain eleni.

Mae'r artist Carwyn Evans wedi arddangos ei waith yn rheolaidd yn arddangosfa'r Brifwyl ers ennill yr Ysgoloriaeth Artist Ifanc yn Llanelli yn 2000.

Yn ogystal mae'n derbyn gwobr ariannol o £5,000, rhodd gan Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen.

Y beirniaid oedd yr artist Sean Edwards, yr artist tecstilau Laura Thomas a Chyfarwyddwr Coleg Cenedlaethol Celf a Dylunio Dulyn, Declan McGonagle.

"Mae cyfres gweithiau Carwyn Evans yn nodi symudiad sylweddol yn ymarfer diweddar yr artist wrth gydio'n dynn wrth ei faterion craidd," meddai Sean Edwards am y casgliad sydd wedi eu gwneud allan o goed a chynffonau ŵyn, cerameg ac efydd.

Cefndir gwledig

"Gyda thuedd minimalaidd crefftus, nid yw byth yn colli cyffyrddiad yr artist."

Yn ôl y detholwr, mae tirwedd ddiwylliannol, wledig ac amaethyddol yr artist a hanes ei deulu yn allweddol.

ffynhonnell y llun, Eisteddfod
disgrifiad o’r llun'Docio' yw enw'r darn yma gan Carwyn Evans sydd wedi ei wneud o bren meranti a chynffonnau ŵyn

Er bod yr artist wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd bellach, mae ei gynefin yn Llandyfriog, Ceredigion, yn ysbrydoliaeth barhaol iddo.

"Wrth sefyll ymhlith y gweithiau dewch yn ymwybodol o broses a sgil ffabrigeiddio, pwysigrwydd barddonol nodau syml a haniaethol peiriannau a'r bywyd amaethyddol," meddai'r beirniad.

"Ond fel gyda phob celf wych, crefft Carwyn Evans yw creu gwaith sy'n gallu codi'n uwch nag un set o ystyron, gan ei agor allan i'n cwmpasu ni i gyd."

Wedi ennill yr Ysgoloriaeth Artist Ifanc yn Llanelli 2000, aeth Carwyn Evans ymlaen i ennill Gwobr Ifor Davies ym Maldwyn 2003 (a'i rhannu yn Sir Fflint 2007) ac ennill gwobr ariannol Celfyddyd Gain yn Y Bala 2009.

Yn ogystal, penderfynwyd rhoi Canmoliaeth Uchel i André Stitt a Michael Cousin.