Trydedd ymgais artist yn llwyddo i ennill y fedal aur

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae'r artist wedi arddangos ei gwaith dair gwaith yn yr Eisteddfod

Artist cerameg sydd wedi ennill Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg eleni.

Dyma'r drydedd waith i Anne Gobbs gystadlu.

Fe wnaeth arddangos ei gwaith yng Nghaerdydd yn 2008 a Blaenau Gwent yn 2010.

Mae hi hefyd yn derbyn gwobr ariannol o £5,000.

Dyfarnwyd y fedal iddi gan Banel yn cynnwys yr artist Sean Edwards, yr artist tecstilau Laura Thomas a Chyfarwyddwr Coleg Cenedlaethol Celf a Dylunio Dulyn, Declan McGonagle.

Dywedodd Laura Thomas fod "cerameg osgeiddig Anne Gibbs a'i chyfosodiadau cyfryngau a ddarganfuwyd yn dangos rhwyddineb sydd i fod yn eiddigeddus yn ei gylch am gyfansoddi, lliw a mireinio iaith weledol".

Gadael i'r damweiniol ddigwydd

Gwreiddiwyd ei gwaith mewn sylwi ar y byd naturiol, gyda llygad doeth am ddathlu mân bethau naturiol a ddiystyriwyd."

ffynhonnell y llun, Eisteddfod
disgrifiad o’r llunUn o ddarnau yng ngwaith buddugol Anne Gibbs

Mae ei gwaith yn cynnwys darnau cerameg wedi'u gosod ymhlith petheuach y mae hi wedi'u canfod o'r goedwig leol neu mewn siopau hen bethau a gwerthiannau cist car.

Wrth gastio, trochi, pwytho neu liwio'r darnau mae hi''n caniatáu i'r damweiniol ddigwydd.

Mae'r artist yn mynnu yr hoffai i'r gwyliwr i brofi'r gwaith fel trefniant haniaethol o ffurfiau a marciau, wedi ei mynegi drwy gyfrwng clai yn bennaf.

"Mae'r gwrthrychau naturiol cast mewn porslen pŵl yn gwrthgyferbynnu'n hardd â gwydreddau ceramig dewisol sy'n debyg i glytwaith neu baentiadau a gyfansoddwyd o sawl cyfrwng," meddai'r beirniaid.

"Mae'r cyfosodiadau hyn a ystyriwyd yn ofalus o ansoddau siâp, lliw ac arwyneb yn ennyn ein chwilfrydedd ac yn gwneud i'n calon ddawnsio ar yr un pryd."

Mae Anne Gibbs yn byw a gweithio yng Nghaerdydd.

Yn ogystal, penderfynwyd rhoi Canmoliaeth Uchel i'r artist tecstilau Michelle Griffiths o Ben-y-bont ar Ogwr.