Un o gantorion amlyca Cymru yn galw am gefnogaeth i berfformwyr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae 'na 50 mlynedd ers i Dafydd Iwean gychwyn perfformio

Mae un o enwau mawr y byd pop yng Nghymru ar fin dathlu 50 mlynedd ers ei gig gyntaf yn Abergwaun yn 1962.

Ond mae Dafydd Iwan wedi dweud ei fod yn gobeithio y bydd 'na fwy o gefnogaeth o'r pwrs cyhoeddus i berfformwyr.

Yn ei farn e, mae angen helpu cerddorion i fod yn fwy hunangynhaliol yn y byd cerddoriaeth Gymraeg.

"Mae'r byd llyfrau, cyhoeddi, a 'sgwennu yn cael eu noddi yn effeithiol gan y Cyngor Llyfrau," meddai.

"Ond ychydig iawn iawn y mae'r byd cerdd yn ei gael.

'Amatur'

"Gobeithio y bydd hyn yn newid gyda chronfa newydd Cyngor y Celfyddydau."

Dywedodd fod angen help wrth drefnu a sicrhau bod adnoddau'n safonol.

"Mae'r traddodiad amatur yn dal i ffynnu ac yn rhan o'n traddodiad ond gobeithio y byddwn yn cael mwy o arian ..."

Dywedodd iddo gael profiadau difyr iawn ar hyd y 50 mlynedd diwethaf.

Disgrifiad, Rhian Price yn holi Dafydd Iwan.

"Maen nhw wedi bod yn amrywiol iawn a nifer o uchafbwyntiau."

Ychydig iawn o atgof sydd ganddo am y cyngerdd cyntaf ond dywedodd fod hen gyfaill wedi ei atgoffa fod Waldo Williams a D J Williams yn bresennol.

Yn ymuno gyda Dafydd Iwan nos Lun mae Ar Log, Heather Jones, Miriam Isaac, Greta Isaac a Chôr Plant Heol-y-March.