Ymddiheuriad wedi i glaf farw o haint ar ôl briwiau gorwedd

  • Cyhoeddwyd
Brenda ac Eileen CliggettFfynhonnell y llun, Brenda Cliggett gan Wales News
Disgrifiad o’r llun,
Brenda Cliggett a'i mam Eileen

Mae Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro wedi ymddiheuro i deulu dynes wedi iddi farw o haint ar ôl cael briwiau gorwedd.

Ym mis Mehefin 2011 bu'n rhaid i Eileen Cliggett, 79 oed a chyn athrawes o Gaerdydd, aros mewn gwely yn Ysbyty Llandochau am wythnos wedi iddi gael hysterectomi oherwydd canser.

Yn ôl ei theulu, chafodd hi ddim gofal digonol ac mae'r bwrdd wedi cyfadde' nad oedd y safon yn dderbyniol.

Mae'r teulu nawr yn cymryd camau cyfreithiol.

Cafodd asesiad risg ei gynnal pan gyrhaeddodd hi'r ysbyty ar y cychwyn ond chafodd y camau arferol i atal briwiau gorwedd ddim eu gweithredu.

Mae ei merch, Brenda, yn honni bod ei mam wedi'i thrin yn wael gan staff ac nad oedden wedi delio'n briodol gyda'i phryderon.

Tynnu sylw

Fe adawodd y fam yr ysbyty ar Orffennaf 4, bythefnos ar ôl ei thriniaeth, a dim ond yr adeg honno y daeth ei merch yn ymwybodol o'r briwiau gorwedd wedi i nyrs gymunedol dynnu sylw atyn nhw.

Roedd yr ysbyty wedi dweud mai briwiau gradd dau oedden nhw.

Mae briwiau'n cael eu graddio rhwng un a phedwar gyda phedwar yn golygu'r briwiau mwya' difrifol.

Chafodd dim offer arbenigol eu defnyddio i geisio lleddfu poen Mrs Cliggett a datblygodd briwiau gradd tri neu bedwar yn ddiweddarach.

Aethpwyd â hi i Ysbyty Athrofaol Caerdydd gyda haint difrifol a bu farw ar Awst 17.

Cofnodwyd mai'r briwiau gorwedd oedd achos ei marwolaeth.

Yn ôl Brenda Cliggett, mae lluniau a dynnwyd bedwar diwrnod cyn i'w mam adael Ysbyty Llandochau yn dangos briwiau allai ond cael eu disgrifio fel rhai gradd tri neu bedwar, ac mae wedi cwestiynu pam bod ei mam wedi cael dod adre'.

'Siom ofnadwy'

"Alla i ddim credu bod person oedrannus a bregus yn gallu mynd i'r ysbyty a datblygu briwiau gorwedd i'r fath raddau nes eu bod yn marw.

"Ddylai beth ddigwyddodd i fy mam ddim digwydd i unrhyw un, yn enwedig pan ydyn nhw dan ofal staff ysbyty

"Rwyf hefyd wedi cael siom ofnadwy ar ôl ymddiried yn yr ysbyty i ofalu am fy mam oedrannus."

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro: "Mae'r bwrdd iechyd yn ymddiheuro'n ddiffuant i Ms Cliggett am y gofal a gafodd ei mam, Eileen, gofal yr ydym ni'n cydnabod oedd yn annerbyniol ac islaw'r safonau sy'n cael eu gosod ar gyfer ein cleifion.

"Hoffem sicrhau'r teulu a'r cyhoedd fod ymchwiliad trylwyr wedi'i gynnal.

"Mae hyn wedi arwain at newidiadau yn y modd yr ydym yn atal a thrin briwiau gorwedd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol