Cadeirydd newydd Llenyddiaeth Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, None
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Athro Damian Walford Davies yn olynu'r Dr Harri Pritchard Jones a'r Dr John Pikoulis

Yr Athro Damian Walford Davies, o Brifysgol Aberystwyth, yw Cadeirydd newydd Llenyddiaeth Cymru.

Bydd yn cymryd yr awenau wedi i'r cadeiryddion blaenorol, y Dr Harri Pritchard Jones a'r Dr John Pikoulis ymddeol.

Mae'r Athro Davies yn Bennaeth yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Yn fardd, beirniad llenyddol a golygydd, mae'n byw yn Aberystwyth gyda'i wraig Francesca a'u dau o blant.

Cafodd Llenyddiaeth Cymru ei sefydlu yn 2011 wedi i Academi a Chanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd uno.

'Diolch'

Dywedodd Dai Smith, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru: "Rhaid diolch i arweinyddiaeth ac ymdrechion dibrin Harri Pritchard Jones a John Pikoulis fel cyd-Gadeiryddion Bwrdd ymroddedig ac anhunanol am lwyddiant y dasg o uno Academi a Thŷ Newydd i greu Llenyddiaeth Cymru.

"Bellach, gyda Lleucu Siencyn fel Prif Weithredwr, mae cyfnod newydd a chyffrous ar droed a bwrdd newydd etholedig o dan arweinyddiaeth Damian Walford Davies.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd Harri Pritchard Jones a John Pikoulis: "Ers ei sefydlu llynedd, mae cwmni cenedlaethol diweddaraf Cymru wedi ehangu ei raglen ac erbyn hyn mae ganddo Brif Weithredwr, Cadeirydd a Bwrdd Rheoli newydd.

"Byddant oll yn gweithio i sicrhau fod gan y ffurf hynaf o gelfyddyd yng Nghymru egni newydd, gan fynd â llenyddiaeth i bob cornel o'r wlad."

'Braint a sialens'

Dywedodd yr Athro Davies: "Mae cymryd rôl cadeirydd un o gwmnïau cenedlaethol Cymru yn fraint - ac yn sialens.

"Mae gan Llenyddiaeth Cymru eisoes hanes disglair - ers 1959 bu'n esblygu i guriad newidiadau yn y byd cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol.

"Bellach, gyda bwrdd deinamig o bobl broffesiynol gydag arbenigedd yn yr holl feysydd y gall llenyddiaeth eu cyrraedd, mae ganddo'r gallu i chwarae rhan gryfach fyth mewn adnabod, meithrin, galluogi a hyrwyddo awduron o Gymru o bob cefndir ac oedran, ac yn y ddwy iaith - yng Nghymru ac yn fyd-eang.

'Teclyn newid'

"Fy nod fel Cadeirydd yw sicrhau lle i'r egni radical sydd gan ein dwy lenyddiaeth yn nhrafodaethau cyfoes, fel bod ysgrifennu nid yn unig yn bleser i rai ond yn declyn newid a thrawsnewid i bawb."

Hefyd yn ymuno â'r cadeirydd mae sawl aelod newydd i'r bwrdd: y bardd a'r entrepreneur William Ayot; y newyddiadurwr a'r darlledwr Catrin Gerallt; Bethan Hughes, y llyfrgellydd a'r hyrwyddwr darllen; y cyflwynydd a'r cynhyrchydd Angharad Mair; yr awdur a'r beirniad Sioned Williams; yr awdur ac ymgynghorydd ar ei liwt ei hun Angharad Wynne.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol