Salwch yn cau wardiau ysbyty

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty Maelor WrecsamFfynhonnell y llun, JOHN HAYNES
Disgrifiad o’r llun,
Mae chwe ward yn Ysbyty Maelor Wrecsam ar gau i gleifion newydd

Mae Ysbyty Maelor Wrecsam wedi cadarnhau bod chwe ward yn gwrthod derbyn cleifion newydd oherwydd achosion o norofirws.

Erbyn dydd Llun, roedd 36 o bobl yn dangos symptomau o'r haint, sef dolur rhydd a chyfogi.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr nad oedd hi'n arferol i bobl ddiodde' o'r firws yn ystod misoedd yr haf.

Mae'r norofirws yn glefyd sydd ag effeithiau amhleserus, ond nid yw'n para'n hir. Gall achosi dolur rhydd a chwydu, ond mae'r mwyafrif yn gwella o fewn dau neu dri diwrnod.

Mae'n cael ei drosglwyddo'n hawdd o un claf i'r llall os ydynt yn agos at ei gilydd, sy'n egluro pam ei fod yn cael ei weld yn aml mewn ysgolion, ysbytai a gwestai.

Mesurau

Polisi ysbytai mewn achosion o'r fath yw :-

  • Cyfyngu ar symudiadau cleifion o'r wardiau perthnasol er mwyn atal y firws rhag ymledu i rannau eraill o'r ysbyty;
  • Cyfyngu ar fynediad i'r wardiau perthnasol er mwyn rhwystro mwy o gleifion rhag datblygu'r firws (tan 48 awr wedi i'r claf olaf ddangos symptomau o'r firws).

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi cyhoeddi cyngor i'r cyhoedd sy'n bwriadu ymweld ag Ysbyty Maelor Wrecsam, gan ofyn iddyn nhw beidio gwneud hynny os ydynt wedi diodde' o ddolur rhydd neu gyfogi yn ystod y 48 awr blaenorol.

Maen nhw hefyd yn annog ymwelwyr i ddefnyddio hylif golchi dwylo sydd ar gael wrth fynedfa'r ysbyty cyn, ac ar ôl mynd i ward er mwyn gwarchod eu hunain a chleifion eraill.

Yn ogystal, dylai unrhyw un sydd wedi diodde' symptomau, ac oedd i fod i fynd i'r ysbyty fel claf, ffonio'r ward neu'r adran berthnasol cyn dod i'r ysbyty fel y gall trefniadau gael eu gwneud i leihau risg i gleifion eraill.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol