Cyngor i ymgynghori o'r newydd ar ddyfodol ysgolion

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Eric Jones
Disgrifiad o’r llun,
Mae bron 40 o ddisgyblion yn Ysgol Talwrn

Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn cynnal ymgynghoriad newydd ar ad-drefnu addysg yn ardal Llangefni wedi i rieni godi cwestiynau am yr ymgynghoriad gwreiddiol.

Mewn cyfarfod cyhoeddus nos Lun, bu rhieni yn datgan eu pryder y gallai Ysgol Gynradd Talwrn gau ond mynodd Comisiynydd Addysg y sir nad oes unrhyw benderfyniad wedi'i wneud eto.

Mae dyfodol addysg gynradd yn ardal Llangefni dan ystyriaeth ar hyn o bryd ac roedd nifer y lleoedd gwag yn Ysgol Talwrn wedi cael sylw mewn adroddiad gan y cyngor sir.

Ond wedi'r cyfarfod nos Lun, dywedodd y cyngor y byddan nhw nawr yn ailedrych ar y sefyllfa ac y bydd yr ymgynghoriad newydd yn cynnwys mwy na dim ond ysgolion Talwrn, Corn Hir ac Ysgol y Graig.

Roedd llefarydd ar ran y cyngor yn cydnabod bod 'na "wendidau" yn yr adroddiad gwreiddiol.

Yn ôl cefnogwyr Ysgol Talwrn, roedd yr adroddiad yn "ystyried rhoi'r fwyell i Ysgol Talwrn heb am eiliad gynnig syniadau o ble yn union y mae bron i 40 o ddisgyblion i fod i fynd."

Mae cyfeillion a rhieni'r ysgol yn dweud eu bod yn anfodlon nad yw'r cyngor "wedi gallu cynnig yr holl opsiynau a cheisio sicrhau trafodaeth lawer iawn mwy aeddfed am yr hyn y gellir ei wneud yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni".

'Esgusodion'

Disgrifiad,
Adroddiad Llyr Edwards.

Yn ôl un o'r rhieni, Manon Hughes: "'Da ni wedi derbyn adroddiad ymgynghorol anffurfiol, ond 'da ni'n teimlo nad ymgynghoriad sydd yma, ond penderfyniad wedi'i wneud o flaen llaw os liciwch chi, bod yn rhaid i'r ysgol yma gau."

Roedd yr adroddiad yn tynnu sylw at y ffaith fod yr adeilad yn hen ac angen gwaith, nad oes yna gae chwarae a bod yna sawl lle gwag yn yr ysgol.

Ond dywedodd Ms Hughes: "Maen nhw'n crafu gwaelod y gasgen am esgusodion i'w chau hi [yr ysgol].

"'Da ni'n barod i drafod bod angen newidiadau ond y gwir ydy fod safon addysg yr ysgol yma gyda'r ucha' yng Nghymru."

Nos Lun, daeth y Comisiynydd sydd â chyfrifoldeb am addysg, Gareth Jones, ynghyd â chynrychiolaeth o'r cyngor i gwrdd â chyfeillion yr ysgol i drafod y sefyllfa.

Dywedodd Mr Jones nad oedd unrhyw benderfyniad wedi'i wneud ynglŷn â dyfodol yr ysgol eto.

"'Da ni yn ymgynghori ar draws y sir, mae'n rhaid cael rhyw fath o gynllun strategol i fynd i'r afael â'r broblem enfawr sy'n wynebu'r awdurdod - sef y lleoedd gwag yma," meddai.

"Mi fydd yna broses ymgynghori iawn a 'da ni'n edrych ymlaen at glywed syniadau'r rhieni."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol