Cefnogwyr yn ymladd ar gwrs rasio

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cwrs Newbury yn cynnal eu Gŵyl Haf

Daeth tua 60 o gefnogwyr pêl-droed ag anhrefn i gwrs rasio ceffylau ddydd Sadwrn wrth ymladd gyda'i gilydd am 15 munud.

Bu brwydro rhwng cefnogwyr Caerdydd ac Abertawe yng nghwrs Newbury, gan arwain at gau rhannau o'r cwrs, ac fe arestiwyd tri o bobl gan yr heddlu.

Mae dau wedi eu harestio am achosi ffrae ac un am drosedd dan y drefn gyhoeddus.

Nid yw'n glir pam ddaeth y ddau grŵp benben a'i gilydd yn ystod Gŵyl Haf Newbury yn sir Berkshire, ond dywedodd rheolwr y cwrs, Stephen Higgins:

"Bu ymladd dros gyfnod o tua 15 munud gyda hyd at 30 o bobl yn rhan o'r drafferth.

"Does gennym ddim syniad pam y dechreuodd y drafferth.."

Apêl

Dywedodd yr Arolygydd Phil Rogers o Heddlu Dyffryn Tafwys mai dim ond ychydig o fan anafiadau a gafwyd, ac na fu cwyn i'r heddlu am y digwyddiad.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r cwrs am 4:03pm brynhawn Sadwrn, a dywedodd Mr Rogers:

"Fe gafodd tri o bobl eu harestio ac fe adawodd y gweddill ar fysiau.

"Mae'n ymddangos mai cefnogwyr o Abertawe a Chaerdydd oedd wedi cyfarfod ar y cwrs."

Dywedodd heddlu bod dau ddyn 26 a 33 oed o Abertawe wedi cael eu harestio am achosi ffrae. Cafodd y ddau eu rhyddhau ar fechnïaeth tan Awst 18.

Does dim manylion wedi eu cyhoeddi am y trydydd dyn gafodd ei arestio.

Mae Heddlu Dyffryn Tafwys wedi cyhoeddi apêl am dystion i'r digwyddiad, a dywedodd y ditectif Sarjant Warren Craik:

"Credir bod rhwng 50 a 60 o bobl yn rhan o'r anhrefn yma, ond llwyddodd yr heddlu i gael rheolaeth ar y sefyllfa yn gyflym."

Dylai unrhyw un a welodd y digwyddiad, neu sydd wedi tynnu lluniau ar gamera neu ffôn symudol gysylltu gyda Sarjant Craik, gan nodi'r cyfeirnod URN 1115 14/7/12 yn heddlu Newbury, neu fe all pobl ffonio Taclo'r Tacle ar 0800 555111 yn ddienw.