Trafodaethau ynghylch dyfodol clwb nos yn Abertawe

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Luminar
Disgrifiad o’r llun,
Agorodd clwb Oceana yn 2008 yn dilyn cynllun adfer gwerth £6 miliwn

Mae perchnogion un o glybiau nos fwyaf Abertawe yn cynnal trafodaethau â'r landlord mewn ymgais i gadw'r busnes gwerth £6 miliwn ar agor.

Cyfaddefodd Peter Marks, prif weithredwr Grŵp Luminar ei fod yn cael a chael os bydd y clwb nos ar gyfer 3,000 o bobl yn ardal Ffordd y Brenin y ddinas yn gallu fforddio i aros ar agor.

Y llynedd cafodd y clwb nos ei achub gan grŵp o fuddsoddwyr gafodd ei arwain gan Mr Marks pan aeth yr hen grŵp Luminar i ddwylo gweinyddwyr.

Ym mis Mai eleni cyhoeddodd casino mwyaf Abertawe, Aspers, y byddai'n cau.

'Rhent uchel iawn'

Dywedodd Mr Marks: "Mae'n rhaid inni gael mwy o bobl drwy'r drysau a chynyddu'r incwm i dalu'r rhent.

"Fe fyddwn ni'n brwydro'n galed i achub y clwb ond ni allwn ni sicrhau y byddwn ni'n llwyddo."

Ychwanegodd Mr Marks fod y clwb yn gwerthu diodydd am gyn lleied ag 80c oherwydd y dirwasgiad

"Mae pobl am gael gwerth eu harian, dwi ddim yn hoffi gwneud hyn ond mae'n rhaid inni ei wneud," meddai.

Dywedodd Russell Greenslade, prif weithredwr Bid Abertawe, sy'n cynrychioli busnesau yng nghanol y ddinas: "Mae Oceana yn chwarae ei ran yn economi'r nos ac yn denu pobl i ardal Ffordd y Brenin.

"Nid yw problemau o'r fath o unrhyw les i'r ddinas."

'Cadarnhaol'

Ychwanegodd fod busnesau yn dal i fuddsoddi yn y ddinas ac y byddai busnesau newydd yn agor ar Stryd y Gwynt cyn bo hir.

Dywedodd Stephen Lynn o grŵp Luminar: "Mae'r trafodaethau â'r landlord ynghylch y rhent yn parhau.

"Rydym yn talu rhent uchel iawn ond mae'r trafodaethau wedi bod yn gadarnhaol iawn."

Roedd yr adeilad yn gartref i glybiau nos y Ritzy ac Icon yn ystod y 1990au ac yn cael ei ystyried fel un o brif glybiau nos Abertawe.

Cafodd y clwb nos ei gau am gyfnod yn 2008 wrth i gynllun gwerth £6 miliwn adfer yr adeilad.

Pan gafodd y clwb ei ail agor roedd yn un o glybiau Oceana mwyaf yn y DU.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol