Ymchwiliad: Trên oddi ar y cledrau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd pedair injan dân eu hanfon i'r safle ger Treletert

Mae'r awdurdodau'n ymchwilio wedi i drên nos Iau ddod oddi ar y cledrau ger Treletert yn Sir Benfro ar ôl taro yn erbyn gwartheg.

Mae gwasanaeth bysiau rhwng Caerfyrddin a Harbwr Abergwaun.

Y disgwyl yw y bydd y lein yn ailagor ddydd Llun.

Roedd y ddamwain rhwng Treletert a Chais-blaidd tua 7pm a'r trên Arriva yn teithio o Gaerloyw i Harbwr Abergwaun.

Y gred yw bod 30 ar y trên ond bod neb wedi ei anafu.

Aeth pedair injan dân o Hwlffordd, Abergwaun ac Aberdaugleddau ac roedd yr heddlu yn bresennol.

Dydd Sul

Dywedodd Mark Langman o gwmni Network Rail mewn datganiad:

"Mae Network Rail yn ystyried y digwyddiad yma fel un difrifol, ac mae ymchwiliad trylwyr eisoes wedi dechrau.

"Rydym yn ddiolchgar na chafodd neb o'r gymuned leol na'r teithwyr unrhyw anaf.

"Hoffwn ddiolch yn ffurfiol hefyd i'r gwasanaethau brys, timau ymateb Network Rail, Trenau Arriva Cymru a'r gymuned leol am eu hymateb i'r digwyddiad nos Iau.

"Rydym yn gweithio'n agos gyda Heddlu Trafnidiaeth Prydain, Trenau Arriva Cymru a'r Swyddfa Rheoleiddio'r Rheilffyrdd (SRR) er mwyn deall beth ddigwyddodd.

"Rydym yn credu bod gwartheg wedi cael mynediad i'r rheilffordd ar groesfan lle cafodd gwaith trwsio ei wneud o fewn yr wythnosau diwethaf.

"Mae'r trên bellach wedi cael ei osod yn ôl ar y cledrau a'i symud i leoliad arall lle bydd yn cael ei archwilio gan y SRR.

"Mae disgwyl i'r lein ailagor yn barod i dderbyn gwasanaethau arferol erbyn prynhawn Sul."