Cwmni'n mynd â'u staff ar wyliau

  • Cyhoeddwyd
Gweithwyr creditsafe
Disgrifiad o’r llun,
Bydd 500 o staff Creditsafe yn mynd ar y gwyliau

Mae cwmni o Gymru yn mynd â 500 o'u staff am benwythnos o wyliau i ddathlu ei ben-blwydd.

Yng Nghaerffili a Chaerdydd y mae mwyafrif gweithwyr cwmni Creditsafe lle mae'r staff yn cael gwyliau annisgwyl.

Mewn cyfnod lle mae rhoddion gan gyflogwyr wedi mynd yn bethau prin, mae agwedd y cwmni ynghylch sut i ysgogi eu staff i berfformio'n well yn unigryw bron.

Bydd y penwythnos ym Mallorca yn costio dros £300,000 i Creditsafe, ond dywed y cwmni fod y weithred yn werth bob ceiniog oherwydd y cyffro y mae wedi achosi ymysg y gweithlu.

'Cyffrous'

Un o arweinwyr tîm y cwmni yw Mark Davies, a dywedodd:

"Mae'n gyffrous iawn. Rwy'n siarad gyda ffrindiau a does neb wedi clywed am unrhyw beth fel hyn o'r blaen, i gael 500 o bobl o'r un cwmni yn mynd i ffwrdd fel hyn."

Mae prif weithredwr y cwmni, Cato Syversen, yn credu nad arian, na hyd yn oed gwyliau, yw prif symbyliad ei staff, ac mae'n falch o fedru eu gwobrwyo.

Dywedodd: "Mae'r staff sy'n ceisio gwerthu i fusnesau newydd yn derbyn lefel uchel o gomisiwn yn eu cyflogau, ond dyna sy'n eu symbylu.

"Er mwyn gwerthu mae'n rhaid gwneud 190 o alwadau ar gyfartaledd, ac mae angen cymhelliad cryf i wneud hynny.

Disgrifiad o’r llun,
Mae targedau ar gyfer y staff ar wal y swyddfa yng Nghaerffili

"Ar wal y swyddfa, mae sgrin sy'n dangos gwerthiant pawb yn y grŵp Creditsafe. Mae'n beth mawr i rywun yng Nghaerffili i fod y gwerthwr gorau mewn mis. Maen nhw'n ei weld fel pluen fawr yn eu het.

"Pan es i recriwtio yng Nghaerffili, roeddwn i'n eistedd mewn canolfan waith yno a gweld y bobl yma gan wybod eu bod yn awchu am y swydd. Meddyliais fod hynny'n wych.

"Roedd y bobl yma yn fodlon rhoi 110% i mewn gan eu bod nhw gymaint eisiau'r swydd.

"Roedd hi'n anoddach cyflogi 15 o bobl felly yn Llundain na chael 150 yma yng Nghaerffili."

Mae dros hanner gweithlu Creditsafe yn gweithio yng Nghymru gyda'r gweddill mewn saith o wledydd yn Ewrop, ac mae'r cwmni ar fin ehangu i'r Unol Daleithiau yn ogystal.