Ymchwiliad: Trên oddi ar y cledrau

  • Cyhoeddwyd
Injan dân ar y safle
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd pedair injan dân eu hanfon i'r safle ger Treletert

Nos Iau daeth trên oddi ar y cledrau yn Sir Benfro ar ôl taro yn erbyn gwartheg.

Dywedodd y gwasanaeth tân mai trên teithwyr oedd yn y ddamwain ger Treletert tua 7pm.

Roedd y trên Arriva yn teithio o Gaerloyw i Harbwr Abergwaun.

Digwyddodd y ddamwain rhwng Treletert a Chas-blaidd.

Aeth pedair injan dân o Hwlffordd, Abergwaun ac Aberdaugleddau ac roedd yr heddlu yn bresennol.

Credir fod tua 30 o deithwyr ar y trên ar y pryd, ond deellir nad oes unrhyw un wedi cael anaf.

Mae'r digwyddiad wedi amharu ar drenau yn yr ardal, a does dim gwasanaeth rhwng Clarbeston Road a Harbwr Abergwaun.

Nid oes amcan ar hyn o bryd pa bryd fydd y gwasanaeth yn ail-ddechrau, ond mae bysus yn cludo teithwyr rhwng y ddau le.