Glaw a llifogydd posib ddydd Gwener

  • Cyhoeddwyd
Flooding in TalybontFfynhonnell y llun, Sam Ebenezer
Disgrifiad o’r llun,
Llifogydd yn Nhalybont ym mis Mehefin

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn rhybuddio pobl i fod yn wyliadwrus am lifogydd lleol wrth i law trwm ddychwelyd i rannau helaeth o Gymru ddydd Gwener.

Bydd cawodydd trymion yn taro'r rhan fwyaf o dde a chanolbarth Cymru brynhawn Gwener, ac yn parhau gyda'r nos.

Mewn rhai ardaloedd mae disgwyl i hyd at 30mm o law ddisgyn mewn cyfnod byr iawn, ac fe allai hyn arwain at lifogydd lleol oherwydd draeniau'n gorlifo, a dŵr ar wyneb y ffyrdd.

Dywedodd Asiantaeth yr Amgylchedd eu bod yn monitro'r tywydd a lefelau afonydd ac y byddan nhw'n cyhoeddi rhybuddion mwy penodol fel bo'r angen.

Eisoes mae swyddogion yr Asiantaeth wedi bod allan yn gwirio'r amddiffynfeydd rhag llifogydd.

Daeth rhybudd hefyd i bobl beidio â cherdded na gyrru drwy ddŵr llifogydd, gan fod risg i iechyd wrth wneud hynny.

Bydd amgylchiadau gyrru yn beryglus mewn sawl man ddydd Gwener.

Y cyngor gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yw i bobl wrando ar ddarllediadau tywydd am y wybodaeth ddiweddaraf yn eu hardaloedd nhw.

Gall pobl hefyd ymweld â gwefan yr Asiantaeth am wybodaeth, neu ffonio'r llinell gymorth arbennig ar 0845 988 1188.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol