Jon Gower yw awdur Llyfr Cymraeg y Flwyddyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Emyr Young / Llenyddiaeth Cymru
Disgrifiad o’r llun, Un o'r beirniaid, Jason Walford Davies, yr enillydd Jon Gower, a'r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews

Mewn seremoni arbennig yng Nghaerdydd nos Iau fe gafodd enillwyr Gwobrau Llyfr y Flwyddyn eu hanrhydeddu.

Am y tro cyntaf roedd adrannau yn gystadleuaeth ac felly roedd tri enillydd yn Gymraeg ac yn Saesneg gydag un o'r tri yn cipio'r brif wobr yn y ddwy iaith.

Enillydd y wobr Gymraeg am y ffuglen orau a'r brif wobr oedd Jon Gower am ei nofel Y Storïwr.

Mae'r nofel yn dilyn hynt a helynt Gwydion McGideon, bachgen ifanc sy'n meddu ar ddawn dweud anhygoel, wrth iddo ddilyn trywydd sy'n arwain at ei elyn pennaf.

Y panel beirniadu Cymraeg oedd Dr Jason Walford Davies, Bethan Mair Hughes a Kate Woodward

Roedd Jon Gower, sy'n wreiddiol o Lanelli, yn un o feirniaid y gystadleuaeth i awduron Saesneg yn 2011.

John Morris-Jones (Gwasg Prifysgol Cymru) gan Allan James gipiodd y wobr am y gyfrol orau yn yr adran Ffeithiol Greadigol, a Siarad trwy'i het (Cyhoeddiadau Barddas) gan Karen Owen oedd y gyfrol fuddugol yn yr adran farddoniaeth.

Karen Owen enillodd wobr Barn y Bobl Golwg360 hefyd.

Roedd enillydd pob adran yn derbyn £2,000 yr un a'r awdur buddugol yn derbyn £6,000 yn ychwanegol.

Saesneg

Patrick McGuinness oedd prif enillydd y wobr Saesneg gyda'i nofel a ddaeth yn fuddugol yn y categori Ffuglen, The Last Hundred Days (Seren).

Yn y nofel hon aiff yr awdur â'i ddarllenwyr i Bucharest 1989, byd llawn gormes a llygredd ond sydd yr un pryd yn llawn harddwch ac angerdd.

Richard Gwyn oedd enillydd yr adran Ffeithiol Greadigol yn Saesneg gyda'i gyfrol The Vagabond's Breakfast (Alcemi), a Chynfardd Cenedlaethol Cymru, Gwyneth Lewis, oedd enillydd Gwobr Farddoniaeth Roland Mathias yn Saesneg am ei chyfrol Sparrow Tree (Bloodaxe Books).

Roedd hi'n noson lwyddiannus iawn i feirdd wrth i Philip Gross, cyn-enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn, ddod i'r brig ym mhleidlais Barn y Bobl yn Saesneg, The People's Choice.

'Ystod ehangach'

Y Panel Beirniaid Saesneg eleni oedd Dr Spencer Jordan, Dr Sam Adams a Trezza Azzopardi.

"Mae wedi bod yn braf iawn cael gwobrwyo ystod ehangach o awduron eleni yn dilyn cyflwyno categorïau i'r gystadleuaeth," meddai Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru.

"Hoffwn longyfarch yr holl awduron eraill hefyd. Mae cyrraedd y Rhestr Fer yn gryn gamp ac mae'r cyfrolau gwych ar y rhestr yn adlewyrchu safon uchel y byd cyhoeddi yng Nghymru heddiw."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol