Tywysog: 'Angen strategaeth fwyd leol'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Tywysog a Duges Cernyw wedi cael blas ar fwyd o Gymru

Mae Tywysog Cymru wedi rhannu ei weledigaeth am fwyd a dyfodol ardaloedd cefn gwlad ar ddiwrnod olaf ei daith yng Nghymru.

Dywedodd fod cynhyrchu bwyd lleol cynaliadwy yn "hanfodol" ar gyfer economi cefn gwlad.

Awgrymodd fod angen strategaeth fwyd yng Nghymru fel bod "mwy o'r bwyd sy'n cael ei gynhyrchu yma yn cael ei brosesu a'i fwyta yma".

Roedd yn annerch seminar bwyd a ffermio yn Yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn Llanarthne, Sir Gâr.

'Llawer mwy'

Nod y digwyddiad oedd trafodd strategaeth ac edrych yn benodol ar farchnata, twristiaeth a sgiliau gwledig.

Hefyd yn bresennol roedd Alun Davies, Gweinidog Materion Gwledig Cymru.

"Rhaid inni sylweddoli bod cynaliadwyedd yn llawer mwy na bod yn fater amgylcheddol," meddai.

"Mae'n fater economaidd hanfodol.

"Ac mae cynaliadwyedd pur yn ganolog i warchod swyddi a hybu economi cefn gwlad ond rhaid inni gyflawni hyn yn gyfannol.

"Onid yw'n werth datblygu strategaeth fwy penodol sy'n ail-leoli'r system fwyd yng Nghymru fel bod mwy o'r bwyd sy'n cael ei gynhyrchu yn cael ei brosesu a'i fwyta yma?

"Faint o'r bwyd sy'n cael ei gyflenwi i, er enghraifft, ysgolion Cymru, sy'n dod o ffermydd cyfagos?"

'Ysbrydoledig'

Roedd yn "ysbrydoledig," meddai, fod cymaint o enghreifftiau o bobl sy'n byw yng nghefn gwlad yn cydweithio, yn aml mewn amgylchiadau anodd, i gynhyrchu bwyd o ansawdd uchel."

Dywedodd Mr Davies: "Rwy'n hyderus bod gan y diwydiant bwyd yng Nghymru ddyfodol hirdymor hyfyw ond rwy' hefyd yn deall bod heriau i'w goresgyn.

"Nawr yw'r amser i fynd i'r afael â'n huchelgeisiau ac i baratoi cynllun gweithredu clir i'r sector.

"Rydyn ni i gyd yn falch iawn o'r bwyd rydyn ni'n ei gynhyrchu yng Nghymru.

"Mae'n rhan annatod o'n diwylliant unigryw a'n treftadaeth ffrwythlon ac mae ein diwydiant ymhlith y rhai mwyaf effeithlon yn Ewrop."

Dywedodd y Cynghorydd Kevin Madge, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: "Mae'r uwchgynhadledd hon yn ddigwyddiad cadarnhaol iawn i Sir Gaerfyrddin a'r gorllewin sydd wedi magu enw da am gynhyrchu bwyd.

"Roedd yn bwysig rhoi cyfle i bobl sy'n cynhyrchu a phrosesu bwyd leisio'u barn a thrafod pa gymorth sydd ei angen ar y diwydiant sy'n rhan annatod o'r economi leol."

Gwirfoddolwyr

Peter Davies, y Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy a gadeiriodd y cyfarfod, a'r Ardd Fotaneg Genedlaethol drefnodd yr uwchgynhadledd.

Fe wnaeth y Tywysog hefyd ymweld â bragdy Felinfoel a swyddfa newydd Ymddiriedolaeth y Tywysog yn Llanelli.

Cyfarfu hefyd â gwirfoddolwyr elusen InKind Direct, y mae'n llywydd arni, yn Abertawe.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol