Clwb rygbi'n colli achos llys

  • Cyhoeddwyd
Cae rygbi Pont-y-Pŵl

Mae Clwb Rygbi Pont-y-pŵl wedi colli eu hachos yn yr Uchel Lys i gael eu cynnwys yn uwchgynghrair Cymru y tymor nesa.

Daw hyn yn sgil penderfyniad Undeb Rygbi Cymru i leihau nifer y clybiau o 14 i 12.

Mewn achos llys yn Llundain fis diwethaf roedd y clwb wedi herio penderfyniad yr Undeb, gan ddadlau ei bod yn annheg.

Ond ddydd Mercher ar ôl ystyried y dystiolaeth am bythefnos fe ddychwelodd y barnwr Syr Raymond Jack i'r llys, gan ddyfarnu yn erbyn y clwb.

"Rwyf wedi dod i'r casgliad bod Pont-y-pŵl wedi methu â dangos bod yr Undeb wedi torri cytundeb ac felly does yna ddim sail i'r llys ymyrryd," meddai.

Canlyniadau

Yn ôl bargyfreithiwr y clwb, Ian Rogers, roedd yr Undeb wedi bwriadu cyfyngu nifer y clybiau i 10.

Ond wedi pwysau o du'r Gweilch a'r Scarlets, penderfynwyd cynnwys Pen-y-bont a Cwins Caerfyrddin yn yr uwchgynghrair.

Dywedodd yr Undeb i'r ddau glwb gael eu dewis ar sail eu canlyniadau.

"Y ddadl rhwng y clwb a'r undeb yw a yw'r newidiadau diweddar wedi golygu anhegwch i Bont-y-pŵl ac felly a ddylai'r llysoedd ymyrryd," meddai'r barnwr.

"Yr ateb i hynny yn fy marn i yw Na."

Caniatâd

Fe wnaeth Mr Rogers ofyn am ganiatâd i apelio ond gwrthodwyd ei gais.

Rhoddwyd caniatâd i'r Undeb Rygbi fwrw 'mlaen a'u cynlluniau ar gyfer tymor 2012-13.

Mae gan y clwb yr hawl i wneud cais uniongyrchol i'r Llys Apêl am ganiatâd i apelio.