Pryder am reolaeth pont yng Nghaernarfon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Alan Fryer
Disgrifiad o’r llun,
Ar hyn o bryd mae'r bont dros Afon Seiont yng Nghaernarfon yn cael ei hagor gan staff yno

Mae gwrthwynebwyr yn honni byddai cynlluniau i weithredu pont o bell yn hytrach na gan staff yno, yn beryglus.

Ar hyn o bryd staff sy'n gyfrifol am agor a chau'r bont dros Afon Seiont yng Nghaernarfon - a elwir yn lleol yn Pont yr Aber.

Ond mae Cyngor Gwynedd yn ystyried system lle byddai'r bont yn cael ei gweithredu gan ystafell reoli camerâu cylch cyfyng yr awdurdod lleol.

Ond mae cynghorydd sir wedi codi pryderon ynghylch diogelwch pobl fyddai'n defnyddio'r bont pe bai'r cynllun yn cael ei gymeradwyo.

'Lleihau'r gost'

Mae'r Cynghorydd Anita Kirk yn aelod o Gyngor Tref Caernarfon.

Mae hi'n honni bod y cynllun yn un peryglus fydd yn arwain at ddiswyddiadau.

Mae'r bont, sydd ger Castell Caernarfon, yn cael ei gweithredu rhwng 7am ac 11pm bob dydd ac yn cael ei gadael ar agor ar gyfer cychod dros nos.

Ar hyn o bryd mae defnyddwyr cychod yn defnyddio eu cyrn neu'n defnyddio radio i rybuddio staff eu bod yn agosáu at y bont.

Mae'r bont yn cael eu hagor a chau hyd at chwe gwaith bob awr yn ystod cyfnodau prysur.

"Mae pobl yn croesi'r bont i fynd i barc sglefrio a maes chwarae mewn parc cyfagos," meddai Mrs Kirk.

"Mae rhai plant yn dringo'r rheiliau ond mae'r dynion sy'n gweithio ar y bont yn cadw llygad allan am y fath yna o beth."

'Peryglus'

Ychwanegodd y byddai codi tâl ar bobl sy'n croesi'r bont yn ffordd well o leihau'r gost o gyflogi staff yno.

"Byddai hynny yn talu am gyflogau'r staff ond mae'r cynlluniau i weithredu'r bont o bell yn beryglus oherwydd pe bai rhywun yn gweld rhywbeth ar y camerâu cylch cyfyng, pa mor gyflym y byddai rhywun yn gallu cyrraedd y bont?"

Dywedodd llefarydd ar ran Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon na allen nhw gynnig unrhyw sylwadau ynglŷn â'r cynlluniau heb iddyn nhw eu gweld yn gyntaf.

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy'n gyfrifol am yr amgylchedd, Gareth Roberts: "Roedd y strategaeth arbedion corfforaethol cynhwysfawr gafodd ei gymeradwyo gan gynghorwyr Gwynedd yn 2007 yn cynnwys cynllun i ymchwilio pa mor ymarferol fyddai cyflwyno system newydd o weithredu agor a chau'r bont dros Afon Seiont.

"Mae swyddogion y cyngor yn ystyried y posibilrwydd o gyflwyno system lle byddai'r bont yn cael ei gweithredu gan swyddogion yn ystafell reoli camerâu cylch cyfyng y cyngor.

"Os bydd unrhyw newidiadau yn cael eu hargymell fe fydd adroddiad manwl yn cael ei gyflwyno i Gabinet y Cyngor a bydd y cyngor yn ymgynghori â'r awdurdodau lleol perthnasol gan gynnwys Cyngor Tref Caernarfon."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol