Prif Weithredwr Morgannwg yn datgelu cost y tywydd drwg

  • Cyhoeddwyd
Stadiwm SwalecFfynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Prif weithredwr: 'Mae criced wedi diodde'n arw oherwydd y glaw.'

Mae Prif Weithredwr Morgannwg, Alan Hamer, yn amcangyfrif bod y clwb wedi gwneud colled chwe ffigwr oherwydd y tywydd gwael.

Morgannwg oedd y tîm ddioddefodd waetha' o'r 18 yn y gystadleuaeth T20.

O'r deg gêm y mae pob tîm yn eu chwarae fe gafodd pump o rai Morgannwg eu canslo oherwydd glaw, gan gynnwys tair gêm gartref.

Dywedodd Hamer: "Mae criced wedi diodde'n arw oherwydd y glaw.

"Dros y chwe wythnos ddiwethaf, mae'r arian sy'n dod i mewn wedi disgyn ymhell islaw ein cyllideb gan nad ydym wedi medru cynnal gemau o gwbl.

'Twristiaeth'

"I bob pwrpas, mae criced yn ddiwydiant twristiaeth a phan mae'n bwrw dydych chi ddim yn chwarae a dyw pobl ddim yn dod.

"Does dim gwerthiant tocynnau, wrth gwrs, ond rydym hefyd yn colli gwariant arall yn siopau a bariau'r clwb.

"Fe fyddwn i'n meddwl dros dymor o dywydd gwael fel hwn fod y golled yn chwe ffigwr."

Roedd Mr Hamer wedi dweud ei fod yn gobeithio y byddai Bwrdd Criced Cymru a Lloegr yn dysgu gwersi oherwydd y tymor ac yn gwneud newidiadau.

Roedd wedi awgrymu y dylai'r bwrdd ystyried estyn y tymor T20 i 10 wythnos er mwyn ceisio osgoi'r tywydd ddiddal sydd wedi difetha'r gystadleuaeth.

Ailstrwythuro

Ym mis Ionawr cyhoeddodd Morgannwg eu bod wedi ailstrwythuro'u cyllid er mwyn ceisio lleihau dyled y clwb a sicrhau'r dyfodol.

Y mis canlynol, datgelodd Morgannwg eu bod wedi gwneud colled o £1.7 miliwn yn 2011, gan gynnwys colled o £1.2m o'r gêm brawf rhwng Lloegr a Sri Lanka.

Mae yswiriant ar gael i siroedd i'w digolledu rhywfaint pan mae'r tywydd yn ddrwg ond mae cost polisïau o'r fath yn cynyddu.

Ychwanegodd Mr Hamer: "Rhaid ystyried budd cost yswirio. Rydym yn gwneud hynny yn achos y gemau allweddol ond os nad ydych yn chwarae rhaid talu costau eraill fel talu staff, ac fe all yr effeithiau fod yn sylweddol.

"Ar gyfer y T20 fe gewch chi cryn dipyn o gwsmeriaid ar hap, ac os yw eu profiad cyntaf yn wael, fyddan nhw ddim yn dychwelyd - does dim modd yswirio yn erbyn hynny."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol