Hybu technoleg a'r iaith yn y brifwyl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae nifer o wasanaethau Cymraeg ar gael ar ffôn ac ar y we

Fe fydd Gŵyl Dechnoleg Gymraeg yn cael ei chynnal ar y Maes.

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn cydweithio gyda phrosiectau Hacio'r Iaith a Chasgliad y Werin i gynnal wythnos o sesiynau sy'n debygol o ddenu'r rhai sydd â diddordeb mewn technoleg a'r iaith Gymraeg.

Wrth gwrs mae croeso i bawb ac i rai sydd heb brofiad.

Mae'n gynllun cyffrous yn rhoi llwyfan cenedlaethol i dechnoleg Gymraeg ar Faes yr Eisteddfod.

Mae'r sesiynau yn gymysgedd o weithdai, sesiynau galw draw a thrafodaethau.

Bydd cyfle i flogio am eich profiadau Eisteddfodol, defnyddio technoleg er mwyn ymarfer a gwella'ch Cymraeg, a chyfle i gael cyngor i roi tro ar dechnolegau gwahanol yn ystod yr wythnos.

Sgiliau angenrheidiol

Un a fu'n rhan greiddiol o'r trafodaethau o'r cychwyn yw Llywydd Anrhydeddus Eisteddfod 2012 a Chadeirydd y Pwyllgor Llenyddiaeth, Euryn Ogwen Williams.

Mae o ei hun wedi bod yn arloesi ym maes technoleg a'r Gymraeg ers blynyddoedd.

"Gyda miloedd o ymwelwyr yn flynyddol, pa le gwell sydd i ni fod yn siarad a thrafod technoleg a'r iaith na Maes yr Eisteddfod?

Disgrifiad o’r llun, Mae Euryn Ogwen Williams wedi arloesi ym maes technoleg a'r Gymraeg

"Mae'r Maes yn hwb o gyfathrebu eisoes, ac mae'r Ŵyl newydd hon yn gyfle i ni ddatblygu'r elfen hon ac i roi hyder a'r sgiliau angenrheidiol i lawer mwy o bobl fynd ati i ddefnyddio technoleg yn y Gymraeg.

"Rwy'n hynod falch bod y bartneriaeth hon rhwng yr Eisteddfod a Hacio'r Iaith yn arbennig wedi dwyn ffrwyth a'r gobaith yw y bydd nifer fawr o bobl yn mynd ati i flogio a rhannu'u profiadau am Eisteddfod y Fro ar y Maes ei hun ac ar ôl mynd adref."

Yn ogystal â sesiynau ffurfiol ac anffurfiol, bydd cyfle hefyd i bobl alw mewn i flogio ar ddiwedd y dydd, i fynegi barn am enillwyr y prif seremonïau efallai, neu i rannu profiadau diwrnod ar y Maes.

"Mae'r gwaith mae Hacio'r Iaith wedi bod yn ei wneud dros y blynyddoedd diwethaf yn eithriadol o bwysig i'r Gymraeg ac i dechnoleg newydd drwy gyfrwng yr iaith," ychwanegodd Mr Williams.

"Rwy'n hynod falch ein bod yn creu'r bartneriaeth hon eleni i adlewyrchu'r rôl bwysig sydd gan Hacio'r Iaith, Casgliad y Werin a'r Eisteddfod ei hun i'w chwarae yn hybu technoleg a'r Gymraeg."

Partneriaeth

Dywedodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, eu bod wedi bod ar flaen y gad ym maes technoleg a'r iaith yn y gorffennol.

"Y Brifwyl oedd un o'r sefydliadau cyntaf i gael gwefan ddwyieithog, ac yna bu cryn arbrofi gyda thechnoleg 'Bluetooth' cyn i iSteddfod - un o'r apps dwyieithog cyntaf - gael ei lansio ddwy flynedd yn ôl.

"Rydym yn falch iawn o gyhoeddi manylion Gŵyl Dechnoleg Gymraeg y Maes, ac o fod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Hacio'r Iaith a Chasgliad y Werin.

"Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi datgan eu hymroddiad i hybu technoleg a'r iaith, a rydym ni'n gweld yr Ŵyl hon ym mhabell Cefnlen fel rhywbeth y gellir ei ddatblygu ymhellach yn ystod y blynyddoedd nesaf i ymateb i anghenion ein marchnad ac unrhyw ddatblygiadau pellach ym myd technoleg a'r Gymraeg."

Noddir gweithgareddau Hacio'r Iaith gan Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth, ac fe'u cynhelir ym mhabell Cefnlen, rhwng Y Lle Celf a'r Babell Lên.