Ymgyrch 'beicwyr y palmentydd'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, David Masters
Disgrifiad o’r llun, Dywed ymgyrchwyr fod beicio ar ffyrdd Caerdydd yn brofiad "annifyr a digroeso"

Mae'r heddlu wedi dechrau ymgyrch i geisio atal beicwyr rhag defnyddio palmentydd yn rhannau o Gaerdydd.

Ond mae'r grŵp trafnidaeth Sustrans Cymru yn dweud fod y brifddinas "yn sylweddol waeth" na nifer o ddinasoedd eraill ar gyfer beicwyr, a bod beicwyr yn aml yn teimlo'n annifyr ar y ffyrdd.

Bydd yr ymgyrch saith wythnos yn cael ei gynnal am ddiwrnod yr wythnos yn Nhreganna tan Awst 31.

Gallai beicwyr sy'n cael eu dal orfod talu dirwy o £30.

Yn ôl Heddlu De Cymru, maen nhw'n rhannu pryderon trigolion lleol y gallai pobl gael eu hanafu.

O dan y Ddeddf Priffyrdd, mae'n drosedd i bobl feicio ar balmentydd yn y DU.

Ond dywedodd Lee Waters, cyfarwyddwr cenedlaethol Sustrans Cymru, fod yr ystadegau sy'n cymharu Caerdydd gyda dinasoedd eraill yn dangos nad yw'r amodau yn ffafriol i feicwyr yn y brifddinas.

'Potensial mawr'

Mae'r ymchwil yn rhan o brosiect trafnidiaeth Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth gyda Sustrans a SocialData.

"Yng Nghaerdydd, mae tipyn yn waeth na mewn dinasoedd eraill ym Mhrydain," meddai Mr Waters.

"Ry'n ni'n gwybod fod 'na botensial mawr yng Nghaerdydd. Mae'r amodau'n ffafriol ond mae'r dystiolaeth yn awgrymu fod 'na ffordd bell i fynd i ddenu pobl sydd ddim yn cerdded neu'n beicio."

Mae gan Gyngor Caerdydd rwydwaith seiclo o'r enw Enfys, ac roedd Mr Waters yn cydnabod fod gwaith da eisoes wedi'i wneud i wella'r amodau i feicwyr.

Ond, wrth i nifer y beicwyr gynyddu, rhybuddiodd y gallai rhai deimlo fod yr amodau'n "codi ofn, yn annifyr ac yn ddigroeso".

"Gallai hynny fynd peth o'r ffordd i esbonio pam fod pobl yn defnyddio palmentydd," meddai Mr Waters. "Efallai eu bod nhw'n teimlo'n fwy diogel yn defnyddio palmentydd.

Pryderon

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun, Bu pobl yn beicio'n noeth yng Nghaerdydd fis diwetha' fel rhan o ymgyrch yn erbyn peryglon y ffyrdd i feicwyr

"Ond ddylai pobl ddim beicio ar balmentydd ac fe ddylid gweithredu'n erbyn hynny, ynghyd â pharcio ar lwybrau beicio, ymddygiad gyrrwyr a lladrata beics.

"Byddwn yn gobeithio fod yr heddlu'n mynd i'r afael â'r pethau hyn i gyd."

Dywedodd y Sarjant dros-dro Gerallt Hughes, o dîm plismona cymunedol Treganna, fod trigolion a chynghorwyr lleol wedi codi pryderon am feicwyr ar y palmentydd.

"Mae trigolion yn dweud eu bod nhw'n gweld beicwyr yn defnyddio'r llwybrau cyhoeddus pob dydd ar Ffordd Ddwyreiniol Y Bont-faen, sy'n stryd brysur yn llawn cerddwyr.

"Rydym yn rhannu eu pryderon y gallai rhywun gael ei anafu cyn bo hir ac mewn ymateb i'r pryderon hyn rydym wedi dechrau ymgyrch i godi ymwybyddiaeth a cheisio atal yr arfer."

Fis diwetha' bu tua 100 o bobl yn teithio'n noeth ar eu beic fel rhan o ymgyrch yng Nghaerdydd i dynnu sylw at beryglon mae beicwyr yn eu hwynebu ar y ffyrdd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol