Tywysog Charles i gwrdd â dioddefwyr llifogydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Andrew Henley
Disgrifiad o’r llun,
Achosodd y llifogydd anrhefn mewn sawl maes carafanau yn y canolbarth fis diwethaf

Bydd rhai o'r bobl a ddioddefodd effaith llifogydd yng nghanolbarth Cymru fis diwethaf yn cwrdd â Thywysog Cymru a Duges Cernyw wrth iddynt ymweld â'r wlad ym mis Gorffennaf.

Bu'n rhaid i gannoedd o bobl adael eu cartrefi o ganlyniad i lifogydd ym mis Mehefin.

Ddydd Gwener daeth i'r amlwg fod y tywysog wedi gwneud cyfaniad ariannol i helpu'r rhai a ddioddefodd.

Bydd y tywysog a'i wraig yn cychwyn ar eu taith bedwar diwrnod o Gymru ddydd Llun.

Yn Swyddfeydd Cyngor Ceredigion yn Aberystwyth, bydd y tywysog yn cwrdd â chriwiau'r gwasanaethau brys a gwirfoddolwyr fu'n helpu pobl yn ystod y llifogydd.

Ar Fehefin 8 fe ddisgynnodd gymaint o law mewn un diwrnod ag sy'n arfer disgyn mewn mis.

'Dim cefnogaeth'

Disgrifiad,
Adroddiad Craig Duggan

Un o'r rhai a ddioddefodd oedd Steve South, pennaeth parc carafanau Glan yr Afon yn Llandre, Ceredigion.

Dywedodd ei fod yn falch fod y tywysog yn ymweld, ond mai bach iawn o gefnogaeth oedd busnesau fel ei un o wedi ei gael yn gyffredinol.

"D'yn ni heb dderbyn unrhyw beth. Fe lwyddwyd i agor rhannau o'r safle ddydd Sadwrn diwethaf, ond rydym yn dal i weithio ar weddill y safle."

Ychwanegodd iddo wario £100,000 ar atgyweirio'r safle, ac roedd yn credu y byddai'n rhaid gwario tua'r un swm eto cyn bod pethau'n ôl i'r arfer.

Yn y cyfamser, mae Arweinydd Cyngor Ceredigion, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, yn gobeithio y bydd pobl yn derbyn arian o'r gronfa gymorth o fewn y pythefnos nesaf.

Mae dros £60,000 wedi'i gasglu hyd yma.

Taith frenhinol

Bydd taith y tywysog yn dechrau yn Llanelwy ddydd Llun.

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth y Frenhines a Dug Caeredin ymweld â'r Tywysog William yn y Fali'r llynedd

Yno bydd yna wasanaeth o ddiolchgarwch yn yr Eglwys Gadeiriol, wrth i Lanelwy ddathlu cael statws dinas.

Yn ddiweddarach yn Nyffryn Conwy bydd y tywysog yn agor Canolfan Bwyd Bodnant yn swyddogol.

Yna bydd yn ymweld â maes awyr y llu awyr yn Y Fali, lle mae ei fab y Tywysog William yn gapten hofrennydd chwilio ac achub.

Yn ystod y pedwar diwrnod bydd hefyd yn ymweld ag Eglwys Gadeiriol Aberhonddu ddydd Mawrth, marchnad bwydydd yn Aberaeron ddydd Mercher a Bragdy Felin-foel, Llanelli ddydd Iau.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol