Croesawu injan gwerth £1.5m

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr arddangosfa yn dathlu cysylltiad parhaol Llangollen â'r rheilffyrdd

Bydd injan stêm newydd gwerth £1.5m yn rhan o arddangosfa yn Llangollen sy'n tanlinellu cysylltidau'r dref gyda'r rheilffrydd.

Yr ' Unknown Warrior' yw un o ddim ond llond dwrn o drenau stêm newydd i gael eu hadeiladu yn y DU mewn dros 50 mlynedd.

Cafodd y trên, sy'n cynnwys darnau o hen drenau, ei adeiladau yng ngweithdai Rheilffordd Llangollen.

Mae disgwyl i'r injan dosbarth Patriot i deithio ar reilffordd Llangollen ar gyfer treialon mewn pum mlynedd.

Bydd yr arddangosfa yn olrhain treftadaeth Llangollen fel canolfan rheilffordd ac un o brif leoliadau'r Deyrnas Gyfunol i weld trenau stêm.

Adfer

Mae'r gwaith o adnewyddu'r Patriot wedi cael £18,000 o gefnogaeth gan asiantaeth adfywio wledig Cadwyn Clwyd.

Y nod yw cael injan y Patriot yn barod i'w defnyddio ar y brif reilffordd erbyn mis Tachwedd 2018, mewn pryd ar gyfer canmlwyddiant Cadoediad y Rhyfel Mawr.

Mae'r prosiect wedi derbyn cymeradwyaeth y Lleng Prydeinig.

Cafodd yr arddangosfa, a fydd yn para am chwe mis, ei drefnu gan grwpiau lleol.

Dywedodd Adam Bishop, Swyddog Prosiect Cadwyn Clwyd,: "Mae hwn yn ddarn o waith sydd o bwysigrwydd hanesyddol ac mae'r arddangosfa ddiddorol yn adrodd hanes cyfnod pan mai'r rheilffyrdd oedd y rhwydwaith cyfathrebu pwysicaf yn y wlad.

"Mae hefyd yn ein hatgoffa o'r beirianneg ragorol sydd gennym yma yn Rheilffordd Llangollen heddiw, lle mae'r gwaith adfer yn cael ei wneud."

Disodlwyd stêm gan beiriannau diesel a thrydan fel rhan o Gynllun Moderneiddio 1954.

Cafodd yr olaf o'r Patriots gwreiddiol ei droi yn sgrap ym mis Hydref 1962.

Straeon perthnasol