Adain Avion yn cyrraedd Llandudno

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunCarwyn Evans
disgrifiad o’r llunMae cyfres o luniau gan Carwyn Evans yn rhan o'r brosiect

Mae digwyddiad celf wedi dod i Landudno fel rhan o daith o amgylch Cymru.

Prosiect sy'n defnyddio corff awyren DC-9 sydd wedi ei droi'n "ofod celfyddydol" yw Adain Avion.

Mae eisoes wedi teithio i Abertawe a Glyn Ebwy a bydd yn gorffen y daith ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llandŵ, Bro Morgannwg.

Mae arddangosfeydd y prosiect yn newid pan mae'n symud i leoliad newydd ac mae'n gweithio gyda phobl leol yn y gwahanol drefi.

Rhyngwladol

Yn Llandudno mae artistiaid rhyngwladol a Chymreig yn cynnwys Filipa Francisco, John Hardy, Carwyn Evans, Cai Tomos a Nick Elphick yn creu gwaith newydd.

Mae Carwyn Evans wedi creu cyfres o bortreadau o drigolion ac ymwelwyr Llandudno ger y môr, a bydd yn defnyddio'r cysgodfannau ar y promenâd i'w harddangos.

"Roeddwn am greu gwaith celf oedd yn cyfuno nifer o 'niddordebau sy'n cwmpasu'r syniad o gyfrannu a synnwyr o le, ond eisiau gwneud hyn mewn ffordd wahanol ac uchelgeisiol," meddai.

"O weld y ffenestri gwag yng nghysgodfannau ar hyd y promenâd yn Llandudno, dyma benderfynu mai dyma oedd y fframwaith perffaith ar gyfer selio darn o waith celf drwy ychwanegu cipolwg newydd ar y dre drwy'i thrigolion a'i hymwelwyr."

ffynhonnell y llunOther
disgrifiad o’r llunMae corff yr awyren wedi ei droi'n 'ofod celfyddydol'

Pum niwrnod

Treuliodd Mr Evans bum niwrnod ym mis Mai yn sefyll wrth un o'r cysgodfannau gan ofyn i bobl ddod i sefyll a syllu allan i'r môr tra ei fod yn tynnu eu llun ac yn eu recordio.

"Mae pawb sydd wedi sefyll yn debyg i gerfluniau, gyda'r môr a'r awyr yn gefnlen yn annog un i feddwl am y sawl a bortreadir, ond eto'n ymestyn ymlaen o hwnna i drafod pethau arall," meddai.

Bydd gwaith fideo yn cael ei osod yn oriel Mostyn fel rhan o'r gwaith.

Mae'r coreograffydd Cai Tomos yn creu gwaith newydd, A Solo for Margot.

Cydweithio

Ac mae'r coreograffydd o Bortiwgal Filipa Francisco a'r cyfansoddwr Antonio Pedró yn cydweithio gyda grwpiau dawns gwerin lleol i greu dehongliad o'r ffenomenon 'flash mob' ond gydag elfen o stepiau gwerin.

Mae'r cerflunydd o Landudno, Nick Elphick, yn creu gosodiad newydd a gomisiynwyd yn arbennig ar Avion.

Cyrhaeddodd Adain Avion Landudno ddydd Sul, Gorffennaf 8, am 4pm.

Cafodd yr awyren ei thynnu ar hyd y promenâd gan RGC 1404, gyda 600 o blant ysgol lleol yn dilyn.

Roedd Band Tref Llandudno yn cyfeilio, yn chwarae'r Arrival Anthem a gyfansoddwyd gan John Hardy.

Bydd Adain Avion yn Llandudno tan Orffennaf 14.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol