Adain Avion yn cyrraedd Llandudno

  • Cyhoeddwyd
Nia a BrunoFfynhonnell y llun, Carwyn Evans
Disgrifiad o’r llun,
Mae cyfres o luniau gan Carwyn Evans yn rhan o'r brosiect

Mae digwyddiad celf wedi dod i Landudno fel rhan o daith o amgylch Cymru.

Prosiect sy'n defnyddio corff awyren DC-9 sydd wedi ei droi'n "ofod celfyddydol" yw Adain Avion.

Mae eisoes wedi teithio i Abertawe a Glyn Ebwy a bydd yn gorffen y daith ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llandŵ, Bro Morgannwg.

Mae arddangosfeydd y prosiect yn newid pan mae'n symud i leoliad newydd ac mae'n gweithio gyda phobl leol yn y gwahanol drefi.

Rhyngwladol

Yn Llandudno mae artistiaid rhyngwladol a Chymreig yn cynnwys Filipa Francisco, John Hardy, Carwyn Evans, Cai Tomos a Nick Elphick yn creu gwaith newydd.

Mae Carwyn Evans wedi creu cyfres o bortreadau o drigolion ac ymwelwyr Llandudno ger y môr, a bydd yn defnyddio'r cysgodfannau ar y promenâd i'w harddangos.

"Roeddwn am greu gwaith celf oedd yn cyfuno nifer o 'niddordebau sy'n cwmpasu'r syniad o gyfrannu a synnwyr o le, ond eisiau gwneud hyn mewn ffordd wahanol ac uchelgeisiol," meddai.

"O weld y ffenestri gwag yng nghysgodfannau ar hyd y promenâd yn Llandudno, dyma benderfynu mai dyma oedd y fframwaith perffaith ar gyfer selio darn o waith celf drwy ychwanegu cipolwg newydd ar y dre drwy'i thrigolion a'i hymwelwyr."

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae corff yr awyren wedi ei droi'n 'ofod celfyddydol'

Pum niwrnod

Treuliodd Mr Evans bum niwrnod ym mis Mai yn sefyll wrth un o'r cysgodfannau gan ofyn i bobl ddod i sefyll a syllu allan i'r môr tra ei fod yn tynnu eu llun ac yn eu recordio.

"Mae pawb sydd wedi sefyll yn debyg i gerfluniau, gyda'r môr a'r awyr yn gefnlen yn annog un i feddwl am y sawl a bortreadir, ond eto'n ymestyn ymlaen o hwnna i drafod pethau arall," meddai.

Bydd gwaith fideo yn cael ei osod yn oriel Mostyn fel rhan o'r gwaith.

Mae'r coreograffydd Cai Tomos yn creu gwaith newydd, A Solo for Margot.

Cydweithio

Ac mae'r coreograffydd o Bortiwgal Filipa Francisco a'r cyfansoddwr Antonio Pedró yn cydweithio gyda grwpiau dawns gwerin lleol i greu dehongliad o'r ffenomenon 'flash mob' ond gydag elfen o stepiau gwerin.

Mae'r cerflunydd o Landudno, Nick Elphick, yn creu gosodiad newydd a gomisiynwyd yn arbennig ar Avion.

Cyrhaeddodd Adain Avion Landudno ddydd Sul, Gorffennaf 8, am 4pm.

Cafodd yr awyren ei thynnu ar hyd y promenâd gan RGC 1404, gyda 600 o blant ysgol lleol yn dilyn.

Roedd Band Tref Llandudno yn cyfeilio, yn chwarae'r Arrival Anthem a gyfansoddwyd gan John Hardy.

Bydd Adain Avion yn Llandudno tan Orffennaf 14.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol