Gostyngiad mewn cyniilion

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ar gyfartaledd mae pobl Prydain yn cynilo £87 y mis

Bu gostyngiad sylweddol yn lefel cynilion pobl Cymru yn ystod y tri mis diwethaf.

Yn ôl gwaith ymchwil mae pobl yn arbed £26 yn llai bob mis ar gyfartaledd, £57 o'i cymharu â £83 yn y tri mis blaenorol.

Yn ôl Cynilion Cenedlaethol a Buddsoddiadau (NS&I), Cymru sydd â'r lefelau isaf o ran cynilo o holl wledydd Prydain.

Mae pobl Cymru yn cynilo 4.95% o'u hincwm. Mae hynny'n cymharu â ffigwr o 7.2% yng ngaeaf 2011/12.

Yn ôl y gwaith ymchwil, mae 53% yn cynilo llai na £50 y mis, neu ddim yn cynilo o gwbl.

Ar gyfartaledd mae pobl Prydain yn cynilo £87 y mis.

Ond mae'n debyg nad oes gan 15 miliwn o bobl ddigon o arian i allu ymdopi mewn argyfwng.

Dywedodd John Prout, cyfarwyddwr gyda NS&I: "Mewn amser o galedi mae hi'n gallu bod yn anodd cynilo.

"Ond byddai arbed ychydig o bunnoedd bob wythnos yn helpu rhoi rhyw gymaint o sicrwydd mewn argyfwng."

Straeon perthnasol