Rhybudd i gerddwyr yn Eryri

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Peter Ellwood
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Tîm Achub Mynydd Llanberis eu galw tair gwaith ddydd Sadwrn

Mae tîm achub mynydd yn annog cerddwyr i baratoi'n well ar gyfer cerdded mynyddoedd Eryri wedi i barti o ddynion geisio mynd i fyny'r Wyddfa yn eu pyjamas.

Cerddodd y grŵp o ddynion i fyny mynydd ucha' Cymru yn ystod "storm echrydus" nos Iau diwethaf gan wisgo dillad nos a sgidiau ysgafn.

Dywedodd cadeirydd Tîm Achub Mynydd Llanberis, John Grisdale, fod "nifer fawr" o bobl yn ceisio dringo'r Wyddfa.

Ychwanegodd fod y parti o ddynion wedi ceisio cerdded i fyny'r Wyddfa "yng nghanol storm echrydus oedd yn cynnwys mellt, taranau, gwyntoedd cryfion a glaw trwm, trwm".

Her y Tri Chopa

Dywedodd fod y grŵp wedi derbyn cyngor ond eu bod "wedi mynd yn eu blaen i daclo'r Wyddfa yn eu pyjamas".

"Mae'n debyg iddynt fwynhau diwrnod pleserus yn dringo'r Wyddfa'r llynedd ac roeddent am ailadrodd y profiad," meddai.

"Rwy'n meddwl y dylen nhw wedi ceisio mynd i ben yr Wyddfa ar ddiwrnod arall oherwydd pe bae rhywun wedi troi eu pen-glin neu dorri eu pigwrn roedd cyflwr y tywydd ar y mynydd yn golygu y bydden nhw wedi bod yn oer ac yn wlyb a bydden nhw wedi gorfod galw am gymorth y tîm achub mynydd i'w helpu."

Yr Wyddfa yw mynydd uchaf Cymru sy'n 1085 medr (3,560tr) o ran uchder.

Cafodd Tîm Achub Mynydd Llanberis eu galw dair gwaith ddydd Sadwrn gan gynnwys helpu grŵp o 11 o gerddwr aeth ar goll mewn niwl trwchus yn agos i gopa'r Wyddfa.

Cafodd dyn a llanc eu hachub mewn dau ddigwyddiad ar wahân.

Roedd y dyn yn ei 30au wedi syrthio ym Mwlch Llanberis tua 1pm ac roedd y llanc 15 oed wedi torri ei bigwrn ar Lwybr Pen y Gwryd.

Yna ar fore Sul aeth dyn oedd yn cymryd rhan yn Her y Tri Chopa ar goll wedi iddo wahanu oddi wrth weddill ei grŵp ar ôl iddynt gyrraedd copa'r Wyddfa tua 3am.

'Crysau-T'

Dywedodd Mr Grisdale fod y dyn wedi llwyddo i gyrraedd gwaelod y mynydd cyn iddo roi gwybod i'r awdurdodau.

"Bu'n rhaid inni ddelio â thri achos gwahanol mewn chwe awr ond nid yw hyn yn peri syndod am fod gymaint o bobl yn defnyddio'r mynydd," meddai.

"Erbyn hyn mae 'na grwpiau mawr o bobl yn ceisio cerdded i gopa'r mynydd ond nid yw nifer ohonynt wedi eu gwisgo'n addas ar gyfer yr amgylchiadau.

"Rydym wedi dod o hyd i grwpiau oedd yn gwisgo crysau-T a jîns yn hytrach na'r dillad cywir."

"Mae'n rhaid i bobl baratoi ar gyfer tywydd gwael fel gwyntoedd cryfion, glaw a thymheredd isel."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol