Bwrw mlaen â chanolfan siopau newydd Pontypridd wedi oedi

  • Cyhoeddwyd
Darlun artist o'r gwaith gorffenedig ym MhontypriddFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Darlun artist o'r gwaith gorffenedig ym Mhontypridd

Mae'r datblygwyr sy'n gyfrifol am ganolfan siopau newydd ym Mhontypridd wedi dweud wrth BBC Cymru y bydd yn mynd yn ei flaen.

Mae 'na oedi wedi bod i ganolfan Taff Vale oherwydd problemau cyllid.

Roedd disgwyl i'r ganolfan fod yn agor dros yr haf.

Ers i'r hen ganolfan siopa a swyddfa trethi gael eu dymchwel, mae'r safle wedi ei amgylchynu gan wal bren.

Mae'r datblygwyr, Taff Vale Limeted, yn ystyried cynnig newydd o fuddsoddiad.

Adfywio'r dref

Mae gobaith o greu nifer o unedau siopa, bar a bwyty ar y safle lle'r oedd canolfan siopau o'r 1960au.

Mae'r cynllun preifat yma yn rhan o gynllun ehangach i adfywio canol tref Pontypridd.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr hen adeiladau eu dymchwel eisoes

Dywedodd Siân John, sy'n rhedeg Pepworth's Delicatessen, ei bod wedi gorfod symud o'i siop yn y dref i'r farchnad dan do oherwydd gostyngiad sylweddol yn nifer y siopwyr.

"Oherwydd y gwaith ffordd yng nghanol y dref roedd llai a llai yn dod i siopa' yma," meddai wrth raglen BBC Radio Wales Eye On Wales.

"Roedd y gwaith wnaeth bara am 18 mis achosi lot o broblemau i fusnesau.

"Un o'r prif ffactorau oedd y trethi, oedd tua £18,000 y flwyddyn.

"Bu'n rhaid i ni symud i'r farchnad er mwyn gwneud arbedion."

Dywedodd y datblygwyr eu bod wedi cael trafferthion gael cymorth llawn ar gyfer y cynllun.

Cafwyd cynnig gan Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio ond doedd o ddim yn ddigon.

Mae 'na gynnig newydd wedi dod i law ac mae'r datblygwyr yn ystyried hwnnw yn y gobaith o allu symud ymlaen a chwblhau'r datblygiad.

Mae nifer o gwmnïau cenedlaethol wedi eu cysylltu gyda'r datblygiad newydd gan gynnwys Iceland, Wilkinson's a Poundland.

Mwy ar y stori ar Eye on Wales BBC Radio Wales ddydd Sul am 1.04pm.