Cwmniau Cymru 'ar eu colled o £2bn'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae CBI Cymru yn honni bod gan Lywodraeth Cymru wrthwynebiad 'ideolegol' i rôl i'r sector preifat yn y sector cyhoeddus

Mae cymdeithas cyflogwyr CBI Cymru yn honni bod busnesau o Gymru yn methu gwerth £2 biliwn o gytundebau cyhoeddus.

Dywedodd cyfarwyddwr CBI Cymru, Emma Watkins, bod gan Lywodraeth Cymru "wrthwynebiad ideolegol" yn erbyn cwmnïau preifat yn darparu gwasanaethau cyhoeddus.

Gwrthod yr honiad wnaeth y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt, gan ddweud bod ei llywodraeth yn gweithio i ddiddymu rhwystrau i fusnes.

Ar hyn o bryd mae cytundebau'r sector cyhoeddus yn werth £4.3 biliwn y flwyddyn, ac mae 52% yn mynd i gwmnïau Cymreig.

Ond mae'r CBI yn dadlau y gallai 20,000 o swyddi ychwanegol gael eu creu petai hynny'n cynyddu o 10%.

Dim awydd

Dywedodd Ms Watkins wrth raglen Dragon's Eye ar BBC Cymru: "Mae busnesau yn colli'r chwistrelliad allweddol o arian allai ganiatáu iddyn nhw dyfu eu busnesau a gyrru'r economi ymlaen.

"Ond y mater arall yw bod rhai o drigolion Cymru ar eu colled gan nad yw gwasanaethau yn cael eu delifro'n effeithiol a dyfeisgar yn y modd, efallai, y gallen nhw fod."

Ar hyn o bryd, cynghorau Cymru sy'n gyfrifol am 44% o'r holl arian sy'n cael ei wario ar wasanaethau cyhoeddus, gyda'r Gwasanaeth Iechyd yn gyfrifol am 28% o'r gwariant.

Mae Ms Watkins yn teimlo nad oedd awydd ymysg gwleidyddion sy'n llywodraethu yng Nghymru i gynnwys byd busnes yn y symiau.

"Mae mwyafrif ein haelodau yn teimlo bod hynny'n ideolegol a gwleidyddol, ac rwy'n credu bod nifer o fusnesau yn teimlo bod gwrthwynebiad i ddefnyddio'r sector preifat i ddelifro gwasanaethau cyhoeddus yma yng Nghymru," meddai.

"Yr hyn sy'n dueddol o ddigwydd yw ein bod yn cael ein tynnu i ddadl sy'n dweud 'cyhoeddus = da; preifat = drwg'.

"Rwy'n credu y dylen ni fod yn edrych ar y gwasanaeth sy'n cael ei ddelifro, beth yw ansawdd y gwasanaeth i'r defnyddwyr, a beth yw gwerth y gwasanaeth."

'Gwahaniaeth'

Ond wrth ymateb i'r honiad, dywedodd Ms Hutt bod gan Lywodraeth Cymru ymrwymiad clir i fusnesau o Gymru.

"Ein huchelgais yw defnyddio bob punt sydd gennym yng Nghymru i gefnogi'r economi ac i gefnogi busnesau o Gymru.

"Wrth gwrs mae'r ystadegau yn dangos ein bod yn gwneud gwahaniaeth."

Ychwanegodd mai dim ond 35% o gytundebau'r sector cyhoeddus aeth i gwmnïau o Gymru yn 2003.

"Yn sicr rydym am wella hynny, ac rydym yn gweithio i symud y rhwystrau, ac rydym eisoes wedi gwneud llawer o waith da ar hynny," ychwanegodd.

Bydd Dragon's Eye yn cael ei darlledu ar BBC 1 Cymru ar nos Iau, Mehefin 28 am 11:35pm.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol