Eisteddfod Llangollen yn croesawu arweinydd adref

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Mr Producer
Disgrifiad o’r llun,
Bu William Silk yn byw yn Wrecsam yn ystod ei blentyndod

Mae gan arweinydd côr o Dde Affrica reswm ychwanegol dros edrych ymlaen at Eisteddfod Ryngwladol Llangollen eleni.

Bydd hi'n Eisteddfod i'w chofio i William Silk, symudodd o Dde Affrica i Wrecsam pan yn 10 mlwydd oed.

Bu'n byw yn y dref am nifer o flynyddoedd cyn iddo ef a'i deulu ddychwelyd i Affrica.

Mae'r ŵyl yn cael ei chynnal am y 66ed flwyddyn eleni.

"Roeddem ni'n byw yn Stryd Belgrave yn Wrecsam, yn agos at Ysgol Sant Joseph," meddai Mr Silk.

"Mynychais yr ysgol a dwi'n cofio pennaeth yr adran gerddorol, Mr Pat Lee, yn cael dylanwad mawr arnaf.

"'Sen i'n dweud ei bod o wedi chwarae rôl fawr yn fy mywyd fel cerddor."

Mae gan Mr Silk atgofion melys o'i fywyd fel bachgen yn Wrecsam.

'Diwrnodau gwych'

"Roedd rhedeg trwy goedwig Erddig a physgota yn yr afon yn grêt," meddai.

"Hefyd gwylio tîm pêl-droed Wrecsam o dan arweinyddiaeth Dixie McNeil, diwrnodau gwych.

"Rwyf wedi bod yn ôl i Wrecsam ers i ni ymfudo ac wedi llwyddo i ddod i adnabod y dref eto.

"Heblaw am ganolfan siopa newydd a'r ffaith nad yw ceir yn cael gyrru lawr y brif stryd, does dim llawer wedi newid."

Mae Mr Silk yn mynychu Eisteddfod Ryngwladol Llangollen am y trydydd tro, ond dyma ymweliad cyntaf ei gôr, The Midlands Choir.

"Mae'r traddodiadau corawl yma yn Ne Affrica yn gryf dros ben, yn debyg i draddodiadau corawl Cymru.

"Dwi'n credu mai De Affrica a Chymru yw'r ddwy genedl sy'n canu orau!"

'Calonogol'

Mae Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn cychwyn ddydd Mawrth Gorffennaf 3 tan ddydd Sul Gorffennaf 8.

Ar drothwy'r ŵyl, dywedodd Cyfarwyddwr Cerddorol yr Eisteddfod, Eilir Owen Griffiths: "Rydym yn edrych 'mlaen at wythnos lawn o gystadlaethau lliwgar o bedwar ban byd, ac rydym yn falch o gyhoeddi'n bod wedi cyflawni ein targedau ariannol ac o ran gwerthiant tocynnau.

"Roedd nifer y ceisiadau am y cystadlaethau ar i fyny eleni, sy'n galonogol i'r ŵyl yn ei 66ed blwyddyn.

"Mae'r broblem flynyddol o ran cystadleuwyr yn cael fisas yn parhau'n her, ond rydym yn falch fod nifer y cystadleuwyr yn 2012 rhywbeth tebyg i 2011."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol