Awema: Pennaeth yn colli achos tribiwnlys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun, Roedd Naz Malik wedi gwadu honiadau yn ei erbyn

Mae cyn weithiwr elusen lleiafrifoedd ethnig AWEMA wedi ennill achos mewn tribiwnlys yn erbyn yr elusen a'r cyn bennaeth.

Roedd Naz Malik wedi gwadu cyhuddiadau o erledigaeth, aflonyddwch a gwahaniaethu ar sail rhyw yn erbyn Sylwia Bobrowska.

Ond ddydd Iau fe benderfynodd y tribiwnlys yn unfrydol o blaid Ms Bobrowska.

Roedd hi wedi dweud wrth y tribiwnlys fod Mr Malik wedi gwneud sylwadau personol iawn tuag ati ac wedi cyffwrdd â'i dillad. Yn ddiweddarach fe gafodd hi ei diswyddo.

Yn gynharach eleni cafodd yr elusen ei diddymu wedi i Lywodraeth Cymru honni camweinyddu ariannol.

Amhriodol

Clywodd y tribiwnlys fod Mr Malik wedi dweud wrth Ms Bobrowska mewn cyfarfod staff na fyddai modd iddi gael perthynas gyda rhywun yn Abertawe heb iddo yntau glywed am y peth.

Dywedodd hi fod hynny wedi ei brifo ac aeth at reolwr gweithredoedd yr elusen - merch Mr Malik, Tegwen - a chyfeirio at y digwyddiad a nifer o rai eraill lle oedd yn teimlo bod ymddygiad Mr Malik yn amhriodol.

Roedd Ms Bobrowska am gael ymddiheuriad ond o fewn 10 munud roedd wedi cael ei gwahardd o'i gwaith ac o fewn dyddiau fe gafodd ei diswyddo.

Clywodd y tribiwnlys fod Mr Malik ar achlysur arall wedi gafael yng nghardigan Ms Bobrowska tra oedd yn ei gwisgo, gan ddweud nad oedd angen iddi lapio'r gardigan mor dynn o'i chwmpas.

Pan dderbyniodd Ms Bobrowska flodau yn y swyddfa, gofynnodd Mr Malik a oedd ganddi "gariad cudd".

'Awyrgylch o ofn'

Roed Mr Malik wedi honni bod Ms Bobrowska wedi creu'r honiadau gyda gweithwyr eraill er mwyn cuddio'u ffaeleddau eu hunain yn y gweithle.

Ond mynnodd Ms Bobrowska fod "awyrgylch o ofn yn y swyddfa," pobl yn ofni Naz a Tegwen Malik a phawb yn y swyddfa'n ofni siarad â'i gilydd.

Roedd AWEMA yn delio gyda phobl o 150 o wledydd ac yn cefnogi pobl o leiafrifoedd ethnig.

Cafodd y gweinyddwyr eu galw ym mis Chwefror wedi adroddiad a ddywedodd fod "diffyg reolaeth ariannol llwyr" yno.

Bu'r heddlu yn astudio adroddiad Llywodraeth Cymru a'r Gronfa Loteri Fawr i wariant o £8.4 miliwn o arian cyhoeddus.

Cafodd Mr Malik a'r cyfarwyddwr cyllid Saquib Zia eu diswyddo gan yr elusen cyn y daeth i ben yn gynharach eleni.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol