Newidiadau i'r system fudd-daliadau

  • Cyhoeddwyd

Mae David Cameron wedi bod yn trafod yr angen am newidiadau pellach i'r drefn fudd-daliadau.

Mae yna gryn ymateb wedi bod i'w sylwadau.

Un o'i awgrymiadau mwyaf dadleuol ydi y dylid atal pobl o dan 25 oed rhag hawlio budd-dal tai.

Yn ôl y Prif Weinidog mae gormod o bobl yn disgwyl cael rhywbeth am ddim.

Ac fe all y budd-daliadau amrywio gan ddibynnu ar ble mae pobl yn byw.

Er na wnaeth Mr Cameron fanylu ar hyn yn ei araith ddydd Llun, dywedodd llefarydd ar ran Rhif 10 Downing Street, bod y syniad yn dal yno.

Mae disgwyl i'r newidiadau ddod i rym ar ôl yr etholiad cyffredinol nesaf.

Mae 'na amheuaeth a fydd aelodau'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cytuno yn llwyr gyda'r holl syniadau.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod 'na "gryn ddryswch" wedi cyflwyniad Mr Cameron.

"Er hynny, fe fyddai'r llywodraeth yng Nghymru yn gwrthwynebu unrhyw newid i gyflwyno budd-daliadau rhanbarthol.

"Gall Cymru gael ei tharo'n anghyfartal o'i gymharu â rhannau eraill o'r DU o ganlyniad i ddiwygio'r system lles.

"Fe fyddai cyflwyno budd-daliadau rhanbarthol yn gwneud pethau yn waeth."

Dywedodd bod prisiau mewn nifer o ardaloedd o Gymru yn llawer uwch na rhannau eraill o'r DU ac y byddai cyflwyno system ranbarthol yn cymhlethu'r broblem.

"Rydym eisoes wedi cyhoeddi tystiolaeth yn dangos yr achos bod taliadau rhanbarthol yn ddiffygiol," ychwanegodd.

"Mae'r achos a gyflwynwyd gan y Trysorlys wedi ei wneud heb unrhyw dystiolaeth gadarn... a dyw ddim yn rhoi unrhyw hyder yn yr achos am raddfa ranbarthol ar gyfer budd-daliadau."

Mae araith Mr Cameron yn cael ei weld fel ymgais i ail-gysylltu gyda'r aelodau meinciau cefn Ceidwadol sydd wedi ei gyhuddo o blygu'n ormodol i ddymuniadau eu cyd-aelodau yn y glymblaid.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol