Cyn-rheolwr cartref yn ddi-euog o esgeulustod

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys Y Goron Yr Wyddgrug

Mae cyn-reolwr cartref gofal wedi ei chael yn ddieuog o esgeulustod wedi i'r erlyniad fethu â chyflwyno tystiolaeth yn ei herbyn.

Roedd Beverley Frances Covell, 60 oed o Brestatyn, yn rheolwr Cartref Nyrsio Grassmere ym Mhrestatyn.

Cafodd ei chyhuddo wedi honiadau iddi ofyn i aelod o staff i gofnodi ymosodiad ar un o'r trigolion fel achos o ddamwain - rhywbeth y mae'n gwadu.

Roedd hefyd yn gwadu esgeuluso un o drigolion benywaidd y cartref drwy adael iddi adael y cartref.

Roedd yr achos yn ei herbyn i fod i ddechrau ddydd Llun.

Ond dywedodd yr erlyniad nad oedden nhw'n barod i fwrw 'mlaen.

Pan ddywedodd y barnwr Huw Rees nad oedd yn barod i ohirio'r achos eto, doedd gan yr erlyniad ddim tystiolaeth i'w gynnig, ac fe'i cafwyd yn ddieuog o'r cyhuddiadau.

'Hunllef'

Wrth ei hamddiffyn, dywedodd Elen Owen wrth y llys, bod hunllef ei chleient wedi parhau am dros 18 mis, ac yn ystod y cyfnod hwnnw roedd yr amddiffyniad wedi bod yn gofyn am gyhoeddi ymchwiliad gan gorff proffesiynol oedd yn dweud nad oedd Mrs Covell wedi gwneud unrhyw beth o'i le.

Er gwaethaf gorchmynion y dylai'r wybodaeth gael ei chyhoeddi, doedd yr amddiffyniad yn dal heb dderbyn y dogfennau.

Mewn achos gwahanol, roedd gofalwr yn yr un cartref wedi pledio'n euog i gyhuddiadau o gam-drin trigolion yn y cartref.

Bydd yntau'n cael ei ddedfrydu maes o law.

Wedi'r achos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Llun, dywedodd Mrs Covell bod y 18 mis diwethaf wedi bod yn gyfnod o straen aruthrol oedd wedi effeithio ar iechyd ei gŵr a hithau.

"Rwyf wedi ymddeol nawr," meddai, "ac nid wyf am groesi trothwy cartref fyth eto.

"Rwyf ar ben fy nigon. Rwyf mor falch bod yr hunllef yma wedi dod i ben."

Dywedodd y barnwr y gallai gerdded o'r llys heb staen ar ei chymeriad da.