Cynllun £800,000 i adfer adeiladau tref Bae Colwyn

  • Cyhoeddwyd
Siopau ym Mae Colwyn
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i adfer hen adeiladau'r dref

Gall dros £4 miliwn gael ei wario i adfer un o drefi gogledd Cymru a oedd yn ei hanterth yn ystod Oes Fictoria.

Datganodd Cronfa Dreftadaeth y Loteri fod yr arian ar gael wedi iddyn nhw addo £800,000 ar gyfer y gwelliannau diweddaraf i adeiladau ym Mae Colwyn.

Mae'r dref wedi cael ei gweddnewid yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae mwy o waith adfer ar y gweill.

Bydd y grant diweddaraf yn "gwella a diogelu cymeriad unigryw" adeiladau hanesyddol canol y dref.

Treftadaeth

Ymysg yr adeiladau fydd yn cael ei hadfer yw'r hen siop Woolworths, Gwesty'r Central a'r adeilad Art Deco sy'n gartref i A&A Cash and Carry.

Bydd y gwaith adnewyddu yn cynnwys adfer blaenau siopau â chanopïau haearn bwrw.

Ffynhonnell y llun, Brian The Euphonium
Disgrifiad o’r llun,
Bydd hen siop Woolworths yn cael ei hadfer fel rhan o'r cynllun

Mae 37 cynllun gwahanol yn cael eu hystyried gan gynnwys ail agor adeiladau gwag, creu gofod ar gyfer arddangosfeydd a chanolfan hanes lleol.

Bydd colegau lleol yn darparu cyrsiau adeiladu wedi'u seilio ar dreftadaeth a thechnegau adeiladu traddodiadol fydd yn helpu'r gwaith adfer a'r gwaith cynnal a chadw yn y dyfodol.

'Buddsoddiad'

Dyfarnwyd y grant gwerth £803,500 i Gyngor Conwy gan Fentr Treftadaeth Treflun (FTT) Cronfa Dreftadaeth y Loteri.

Dywedodd llefarydd ar ran Cronfa Dreftadaeth y Loteri: "Bwriad y cynllun hwn yw creu defnydd newydd a chynaliadwy i'r adeiladu fel bod busnesau newydd yn cael eu denu i' dref a hybu hunan hyder y gymuned leol."

Gall £4 miliwn gael ei wario ym Mae Colwyn dros gyfnod o bum mlynedd gan gynnwys arian cyfatebol o'r sector breifat mewn partneriaeth â Chyngor Conwy, Llywodraeth Cymru, CADW a Chronfa Dreftadaeth y Loteri.

Dywedodd y Cynghorydd Phillip Evans fod y grant diweddaraf "yn rhan annatod o adnewyddu'r dref" wedi i Parc Eirias gael ei ail agor a gwelliannau gwerth £5 miliwn i bromenâd y dref.

Yn ôl Prif Swyddog Cadwraeth Cyngor Conwy, Peter Jones Hughes mae cynlluniau tebyg wedi cael "effaith sylweddol" ar Benmaenmawr a Llanrwst.

"Mae'r buddsoddiad hwn mewn Bae Colwyn yn gyfle pwysig i sicrhau adfer adeiladau hanesyddol yr ardal," meddai.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol