Nicole Cooke yn y tîm Olympaidd

Cyhoeddwyd
Nicole CookeFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae Nicole Cooke wedi sicrhau ei lle yn nhîm seiclo Team GB ar gyfer ras ffordd y merched yn Llundain 2012.

Bydd pencampwr Gemau Beijing yn 2008 yn ymuno â Lizzie Armistead, Lucy Martin ac Emma Pooley yn y Gemau.

Katie Colclough a Sharon Laws oedd y ddwy i gael eu gadael allan o'r rhestr o chwech a gyhoeddwyd yr wythnos ddiwethaf.

"Mae'n anrhydedd i mi gael cynrychioli Team GB yn y Gemau Olympaidd 2012," meddai Cooke, sy'n 29 oed.

Er y bydd yn aelod o'r tîm, mae'n debyg y bydd disgwyl i Cooke aberthu ei huchelgais am fedal aur arall er mwyn cefnogi'r tîm.

Y disgwyl yw mai Armistead fydd arweinydd y tîm yn y ras, gyda'r tair arall yn ceisio sicrhau ei bod yn y sefyllfa orau i fynd am yr aur.

Mae Cooke wedi awgrymu eisoes ei bod yn fodlon derbyn y rôl, ond mae'n dal i obeithio mai hi fydd yn cael arwain y tîm.

Ni fydd penderfyniad terfynol am arweinydd y tîm tan ychydig ddyddiau cyn y ras ar ddydd Sul, Gorffennaf 29.

Yn ddiweddar mae Cooke wedi cael trafferth ailadrodd y campau aeth â hi i rif un yn rhestr detholion y byd, ond fe allai perfformiadau cryf rhwng nawr a'r Gemau ei gweld yn adennill y crys rhif 1 i Brydain.

Bydd dau gyfle iddi wneud hynny'n fuan, gyda'r Bencampwriaeth Genedlaethol yng Nghaer Efrog ddydd Sul, ac yna ras bythefnos i Grio D'Italia rhwng Mehefin 29 a Gorffennaf 7.