Cam-drin: Heddlu'n derbyn cwyn

  • Cyhoeddwyd
HeddluFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd yr heddlu eu bod yn aros am ddatganiad swyddogol y dioddefwr honedig.

Mae cynddisgybl ysgol breifat wedi cwyno wrth Heddlu'r Gogledd ei fod wedi ei gam-drin yn ysgol breifat Rydal Penrhos ym Mae Colwyn.

Yn ôl yr ysgol, mae'r honiadau'n dyddio'n ôl i'r saithdegau.

Mewn datganiad dywedodd y prifathro, Patrick Lee Browne: "Does yna ddim awgrym bod yr honiadau yn cyfeirio at unrhyw ddisgybl nac aelod o staff sydd yn yr ysgol ar hyn o bryd.

"Does yna ddim awgrym chwaith fod yna unrhyw bryder am ddiogelwch disgyblion presennol yr ysgol.

"Ond dyw'r ffaith mai honiadau hanesyddol yw'r rhain ddim yn eu gwneud yn llai difrifol."

Gwahodd

Dywedodd fod yr ysgol wedi gwahodd y cynddisgybl i wneud cwyn swyddogol ac y byddai hynny'n caniatáu i'r heddlu ddechrau ymchwiliad swyddogol.

"Does dim ymchwiliad swyddogol nac unrhyw achos sifil ar hyn o bryd ond mae'r ysgol yn cynnal ei ymchwiliad ei hun.

"Tra bod hynny ar y gweill nid yw'n briodol gwneud sylw pellach."

Dywedodd yr heddlu eu bod yn aros am ddatganiad swyddogol y dioddefwr honedig.