Celf: Tynnu corff awyren yn Abertawe

  • Cyhoeddwyd
Marc Rees
Disgrifiad o’r llun,
Yr artist Marc Rees sy'n curadu'r prosiect

Corff awyren DC-9 sydd wedi ei droi'n "ofod celfyddydol" ac yn mynd i drefi yw prif gyfraniad Cymru at yr Olympiad Diwylliannol.

Dywedodd y trefnwyr y byddai'n "tanio'r dychymyg â gweithgarwch diwylliannol a chwaraeon".

Ymhob tref bydd yr holl ddigwyddiadau yn cael eu cofnodi ym "mlwch du" yr awyren.

Cyrhaeddodd Abertawe am 8:30pm nos Sul.

Mae'n aros yno am wythnos cyn mynd i Lyn Ebwy, Llandudno, yr Eisteddfod Genedlaethol a'r Amgueddfa Werin.

Dwy flynedd

Tîm carate sy'n tynnu'r awyren ddydd Sul o Amgueddfa Abertawe i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau cyn y bydd digwyddiadau cymunedol yn cael eu cynnal.

Rhan yw hon o brosiect Adain Avion sy'n ymwneud â 65 o artistiaid a 2,000 o aelodau'r cyhoedd.

Mae'r artist o Gwm Tawe, Marc Rees, wedi treulio dwy flynedd yn paratoi'r prosiect.

Dywedodd fod y cerflunydd o Sbaen, Eduardo Cajal, wedi dod o hyd i gorff yr awyren mewn iard sgrap yn 1992.

"Wy'n gobeithio y bydd pobol yn chwilfrydig, yn dod i weld beth sy'n digwydd ac eisie cymryd rhan.

"Bydd y digwyddiadau am ddim yn adlewyrchu'r cymunedau ble byddan nhw'n cael eu cynnal.

"Yr artistiaid sy'n achub y bla'n a dyw hyn ddim wedi digwydd o'r bla'n."

150 o ddigwyddiadau

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae corff yr awyren wedi ei droi'n 'ofod celfyddydol'

Y prosiect yw comisiwn Artistiaid yn Achub y Blaen Cymru, rhan o Ŵyl Llundain 2012 ac Olympiad Diwylliannol Llundain 2012.

Yn Abertawe mae cyfle i flasu cynnyrch gardd lle oedd Cae'r Vetch ac yng Nglyn Ebwy bydd côr meibion lleol yn perfformio.

Yng Nglyn Ebwy a Llandudno bydd 150 o ddigwyddiadau.

Yn Llandudno bydd 600 o blant ysgol yn gwylio Tîm Rygbi Gogledd Cymru yn tynnu'r awyren i Venue Cymru.

Cam nesa'r daith fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llandŵ, Bro Morgannwg.

"Mae'r Eisteddfod ar hen faes awyr, sy'n arbennig o addas," meddai Marc.

"Bydd yr awyren yn hwb i ddigwyddiadau cymunedol ..."

Wedyn bydd yn mynd i Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan lle bydd manylion y "blwch du" yn dod yn rhan o'r archif.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol