Cyngerdd yn dathlu pen-blwydd

  • Cyhoeddwyd
Côr Meibion Porth TywynFfynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y côr yn dathlu ei ben-blwydd yn 50 oed

Roedd un o sêr y West End yn ôl yn ei dref enedigol nos Sadwrn i gymryd rhan mewn cyngerdd sy'n dathlu pen-blwydd côr meibion yn 50 oed.

John Owen-Jones, sy'n enwog am chwarae'r brif ran yn sioe gerdd The Phantom of the Opera gan Andrew Lloyd Webber, oedd un o'r artistiaid sy'n perfformio yn nathliadau Côr Meibion Porth Tywyn.

Mae John, un o feibion cigydd ym Mhorth Tywyn, Sir Gâr, wedi torri record wrth chwarae rhan y Phantom 1,400 o weithiau rhwng 2001 a 2005.

Hefyd yn y cyngerdd roedd y gantores Shân Cothi ac un arall o feibion Porth Tywyn, y cyflwynydd Caradog Williams.

Roedd y cyngerdd penblwydd yng Nghanolfan Selwyn Samuel yn Llanelli.

Hefyd roedd Côr y Fflint, sydd wedi gefeillio gyda Porth Tywyn, yn ymuno yn y dathliadau.

Disgrifiad o’r llun,
Mae John Owen-Jones wedi torri record wrth chwarae rhan y Phantom

"Fel arfer, ry'n ni'n canu bob blwyddyn ym Mhorth Tywyn ond dyw'r neuadd ddim ond yn dala 360 ... fydd dim digon o le," meddai Illtyd Beynon, ysgrifennydd y côr.

Mae newydd gyhoeddi llyfr am hanes Côr Meibion Porth Tywyn rhwng 1962 a 2012.

"Fe ddechreuodd côr meibion ym Mhorth Tywyn yn 1910, côr gyda dros 160 o leisiau.

"Ond fe ddaeth y côr i ben, does neb yn siwr pryd yn gwmws na pham.

"Wncwl i'r arweinydd presennol Ryan Lee oedd arweinydd yr hen gôr, felly mae yna rywfaint o barhad."

Mae Ryan Lee hefyd yn arweinydd y gymdeithas opera leol yr oedd Shân Cothi yn aelod ohoni.

Penllanw

Dywedodd cadeirydd y côr, Meurig Rees, fod y cyngerdd yn benllanw blwyddyn o ddathlu.

Cafodd y côr ei sefydlu ym Medi 1962. "Erbyn hyn, mae 48 o aelodau.

"Fel pob côr mae'n mynd yn fwy anodd ca'l aelodau newydd ond mae yna un neu ddau wedi ymuno'n ddiweddar.

"Mae'r aelod hyna'n 91 oed ac mae aelod arall yn 90."

Yr aelod sydd wedi bod gyda'r côr hiraf yw Martin Williams, tad Caradog Williams. Fe ymunodd â'r côr ym Mawrth 1963.