Menyw 21 oed wedi ei thrywanu yn Aberhonddu

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ymosodiad difrifol a ddigwyddodd yn ardal Newton Green, Aberhonddu, tua 6.34pm nos Lun 18 Mehefin.

Cafodd y fenyw 21 oed ei thrywanu yn ystod yr ymosodiad ac aed â hi i Ysbyty Neville Hall lle y mae hi mewn cyflwr sefydlog.

Mae dyn 22 oed o ardal Aberhonddu wedi'i arestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad ac mae e yn y ddalfa ar hyn o bryd.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth mewn perthynas â'r digwyddiad, gofynnir iddynt gysylltu â'r heddlu ar 101.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol