Comisiwn yn ystyried ymchwiliad i farwolaeth Tom Maynard

  • Cyhoeddwyd
Tom MaynardFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd dawn arbennig gan Tom Maynard yn ôl arbenigwyr

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu yn ystyried a fyddan nhw'n ymchwilio i farwolaeth y cricedwr o Gaerdydd Tom Maynard.

Cafodd ei gorff ei ddarganfod ar reilffordd yn Llundain bore Llun.

Yn y cyfamser mae Morgannwg wedi penderfynu gohirio eu gêm yn erbyn Sir Gaerwrangon yn Stadiwm Swalec nos Fercher, fel arwydd o barch.

Roedd Bwrdd Criced Cymru a Lloegr wedi dweud eu bod yn fodlon gohirio'r gêm.

Roedd Surrey eisoes wedi gohirio eu gêm nos Fercher yn erbyn yr Hampshire Royals ar Yr Oval fel arwydd o barch.

Roedd Maynard yn 23 oed ac yn aelod o garfan Surrey.

Mae 'na le i gredu ei fod yn ceisio dianc rhag swyddogion yr heddlu ychydig cyn iddo farw.

Cafodd ei daro gan un o drenau'r District Line ddydd Llun ger Parc Wimbledon.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu'r Met bod dyn o'r un disgrifiad wedi rhedeg i ffwrdd o gar oedd yn cael ei yrru'n ddiamcan yn fuan cyn i gorff y cricedwr gael ei ganfod.

Fe wnaeth y Comisiwn gadarnhau eu bod wedi eu hysbysu am y digwyddiad.

Arwydd o barch

Mewn datganiad dywedodd llefarydd: "Unwaith y byddwn wedi derbyn cyfeiriad ffurfiol gan Wasanaeth Heddlu'r Met fe fyddwn yn asesu'r lefel o ymyrraeth ganddo ni."

Bu Maynard yn chwarae i Forgannwg cyn gadael ar ddechrau 2011 i ymuno â Surrey.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Chwaraewyr Hampshire a Middlesex yn cynnal munud o dawelwch ddydd Llun er cof am Tom Maynard

Fe fydd chwaraewyr Lloegr a'r West Indies yn cofio am Maynard yn ystod eu gêm undydd ar Yr Oval drwy gynnal munud o dawelwch ddydd Mawrth a gwisgo bandiau du ar eu breichiau.

Yn fab i gyn-chwaraewr a chyn-hyfforddwr Morgannwg, Matthew Maynard, fe gychwynnodd Tom ei yrfa gyda Morgannwg.

Bu'n chwarae i'r Dreigiau am bedwar tymor.

Roedd hefyd yn aelod o dîm Lloegr a deithiodd i Bangladesh yn gynharach eleni.

Dywedodd Mark Wallace, capten Morgannwg, nad yw'n siŵr be fydd y penderfyniad i chwarae a'i pheidio.

'Ymroddiad'

"Fe fydd yn benderfyniad anodd ei wneud, rydym i gyd mewn sioc.

"Os fyddwn ni'n gohirio fe fydd yn arwydd o barch i Tom a'i deulu ond os na fyddwn ni'n gohirio, fe fydd yn arwydd o ymroddiad Tom i'r gêm."

Roedd Maynard yn ddisgybl chweched dosbarth yn Ysgol Uwchradd Whitchurch yng Nghaerdydd.

Dywedodd Rob Davies, pennaeth chweched dosbarth yr ysgol, "bod Tom yn gricedwr gwych".

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Roedd tad Tom, Matthew Maynard, yn chwaraewr ac yn hyfforddwr gyda Morgannwg

"Yn aml fe fyddai'n chwarae y tu allan i'w odran, roedd cystal â hynny.

"Fe ddaeth i'r ysgol yn 2007 o Millfield er mwyn symud yn nes at y teulu ac wrth gwrs i barhau a'i ddatblygiad gyda Morgannwg,

"Roedd yn amlwg y byddai'n cael gyrfa ddisglair.

"Roedd yn fachgen hynod dawel ond yn hynod dalentog ac fe wnaeth argraff yn academaidd.

"Ond roedd ei dalent ar y maes chwarae yn arbennig, fel cricedwr ond hefyd fel chwaraewr rygbi."

Roedd wedi chwarae i Surrey yn eu gêm 20 pelawd ddydd Sul yn erbyn Caint, gan sgorio saith o rediadau wrth i Surrey golli.

Dywedodd Surrey fod ganddo ddyfodol anhygoel gydag arbenigwyr o du mewn ac allan i'r clwb yn rhagweld y byddai'n dilyn ei dad, Matthew, a chynrychioli Lloegr.

"Mae'n teimladau a'n meddyliau ar yr adeg drist hon gyda theulu Tom a'i gyfeillion oedd yn agos ato," meddai cadeirydd Surrey, Richard Thompson.

"Roedd Tom Maynard yn fatiwr ifanc talentog a dechrau ei yrfa'n wych ac roedd yn amlwg yn mynd i gyflawni mwy."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol