Y rhai sydd wedi eu hethol i fod yn ymgeiswyr swydd Comisiynwyr Heddlu

Ar Dachwedd 15, 2012 fe fydd 'na etholiad i ddewis Comisiynwyr Heddlu a Throsedd mewn 41 o heddluoedd ar draws Cymru a Lloegr y tu allan i Lundain. Ymhlith y dyletswyddau y mae sefydlu blaenoriaethau ar gyfer y llu, goruchwylio'r gyllideb a phenodi'r prif gwnstabl.

Llywodraeth y Glymblaid yn San Steffan sydd wedi cyflwyno'r newid ac mae disgwyl i ymgeiswyr sefyll ar ran plaid neu'n annibynnol.

Dydi'r Blaid Lafur ddim o blaid y comisiynwyr ond maen nhw wedi cyflwyno ymgeiswyr ym mhob un o luoedd Cymru.

Dywedodd y Democratiaid Rhyddfrydol na fyddai'r swydd yn gysylltiedig â phlaid wleidyddol ac felly fydd unrhyw aelod o'r blaid fydd yn ymgeisio ddim yn derbyn cefnogaeth ariannol gan y blaid.

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi cyflwyno ymgeiswyr.

Dywedodd Plaid Cymru eu bod nhw hefyd yn gwrthwynebu'r egwyddor o gomisiynwyr etholedig a dydyn nhw ddim wedi enwebu ymgeiswyr ar gyfer y swyddi gyda'r un llu.

Fe fydd cyflog y comisiynydd yn Heddlu Gwent a Heddlu Gogledd Cymru yn £70,000 a bydd yn £65,000 yn ardal Dyfed Powys. Bydd y cyflog ar gyfer Heddlu De Cymru yn £85,000 y flwyddyn.

Isod mae rhestr o'r rhai sydd wedi cael eu hethol i ymgeisio.

AWDURDOD PLAID
HEDDLU GOGLEDD CYMRU
Tal Michael Llafur
Richard Hibbs Annibynnol
Colm McCabe Ceidwadwyr
Warwick Nicholson UKIP
Winston Roddick Annibynnol
HEDDLU DYFED POWYS
Christine Gwyther Llafur
Christopher Salmon Ceidwadwyr
HEDDLU DE CYMRU
Alun Michael Llafur
Michael Baker Annibynnol
Tony Verderame Annibynnol
Caroline Jones Ceidwadwyr
HEDDLU GWENT
Hamish Sandison Llafur
Christopher Edwin Wright Annibynnol
Ian Johnston Annibynnol
Nick Webb Ceidwadwyr