Taith i nodi'r Olympiad Diwyllianol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y daith yn cymryd 22 diwrnod gan orffen yn Nhyddewi

Bydd taith gerdded 22 diwrnod yn cychwyn ddydd Sadwrn fel rhan o gyfres o ddigwyddiadau i nodi'r Olympiad Diwylliannol.

Mae Crochan a Ffwrnais yn cynnwys cyfres o ddigwyddiadau .

Bydd grŵp o artistiaid a diddanwyr yn cychwyn eu taith ym Mhriordy Llanddewi Nant Hodni, yng ngogledd Sir Fynwy ac yn pasio safleoedd hynafol, ffynhonnau sanctaidd a chofebion Cadw i gyrraedd Llys yr Esgob Tyddewi ar Orffennaf 7.

Bydd y criw yn cael eu croesawu yno gan ffanfferau, cerddoriaeth a gwaith celf a grëwyd gan gannoedd o blant lleol.

Yn ôl y trefnwyr bydd yna ddigwyddiadau arbennig, gweithdai addysgol a pherfformiadau yn cael eu cynnal ar hyd y daith.

Partneriaeth

"Bydd y daith gerdded uchelgeisiol hon yn cysylltu safleoedd Cadw yng Ngwaith Haearn Blaenafon, Cestyll Caerffili, Talacharn a Chydweli a Llys yr Esgob Tyddewi," meddai llefarydd.

"Bydd dyfodiad y pererinion i Dyddewi yn cyd-fynd â dathliad mawr a gorymdaith trwy Dyddewi, yn cychwyn o Oriel y Parc ac yn teithio trwy'r ddinas hyd at Lys yr Esgob Tyddewi gyda dathliad o gerddoriaeth, bwyad a diod."

Mar Crochan a Ffwrnais yn bartneriaeth rhwng Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Mae'r prosiect yn rhan o Bŵer y Fflam, ac wedi ei ariannu gan Legacy Trust Deyrnas Unedig, elusen annibynnol.

Nod yr elusen yw creu effaith barhaol o Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012 trwy ariannu talent leol i ysbrydoli creadigrwydd.

Straeon perthnasol