Gŵyl yn dathlu cerddoriaeth Fenis

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Sefydlodd Gwendoline a Margaret Davies yr Ŵyl ym 1933

Mae Gŵyl Gregynog wedi llwyddo i ddenu nifer o berfformwyr ar gyfer eleni diolch i gytundebau ariannu newydd am y tair blynedd nesaf gyda Chyngor Celfyddydau Cymru ac Uned Digwyddiadau Mawr Llywodraeth Cymru.

Dan gyfarwyddyd artistig y Dr Rhian Davies, bydd rhaglen gŵyl gerdd glasurol hynaf Cymru yn cynnig cyfle i glywed chwe artist yn perfformio am y tro cyntaf erioed yng Nghymru, yn ogystal â chwe ymddangosiad unigryw yn adeilad Neuadd Gregynog ger Y Drenewydd ym Mhowys.

Y thema sy'n ysbrydoli'r Ŵyl eleni, sy'n rhedeg rhwng dydd Gwener, 15 Mehefin a dydd Sul 1 Gorffennaf, yw Venezia.

Bydd nifer o berfformwyr ym maes repertoire'r ddinas honno, yn eu mysg Jordi Savall, La Venexiana, Giuliano Carmignola, Ottavio Dantone a Pavlo Beznosiuk, yn rhoi datganiadau o saith ganrif o gerddoriaeth sy'n gysylltiedig â Fenis.

Monet

Mae'r rhaglen yn nodi 100 mlynedd ers i'r chwiorydd Gwendoline a Margaret Davies, a sefydlodd yr Ŵyl ym 1933, brynu eu gweithiau celf cyntaf oedd yn portreadu''r ddinas gan yr artistiaid Monet, Whistler a Sickert.

Roedd y lluniau hyn ymhlith y nifer o 260 o weithiau celf a roddwyd gan y chwiorydd i Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn y 1950au a'r 1960au, ac maent erbyn hyn yn rhan bwysig o'r casgliad craidd.

Wrth sôn am Ŵyl eleni, dywedodd Dr Rhian Davies: "Ar ôl tair blynedd o gynllunio, a chefnogaeth anhygoel gan noddwyr roeddem yn ffodus iawn i allu estyn gwahoddiad i amrediad o artistiaid rhyngwladol fyddai, yn ein barn ni, yn glod i unrhyw ŵyl, unrhyw le yn y byd.

"Fel arfer, bydd cynulleidfaoedd Gŵyl Gregynog hefyd yn cael y fraint o fwynhau perfformiadau'r sêr yma mewn rhai o'r lleoliadau mwyaf cartrefol a hardd yng nghefn gwlad canolbarth Cymru.

"Mae eleni'n flwyddyn bwysig yn hanes yr Ŵyl, ac mae pawb yn edrych ymlaen yn eiddgar."

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: "Rwyf wrth fy modd ein bod yn cefnogi Gŵyl Gregynog.

"Fel un o ddigwyddiadau 'unigryw' Cymru, mae'n cynnwys amrediad anhygoel o berfformwyr byd-enwog, er yn parhau â'i gwreiddiau yn y gymuned, a hynny mewn lleoliad godidog.

"Bydd yr Ŵyl yn cynnig llwyfan gwych i arddangos Cymru wledig i gynulleidfa o bedwar ban byd, a bydd yn denu nifer sylweddol o ymwelwyr o Brydain gyfan i ganolbarth Cymru."

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol