Cystadleuwyr 2012 : Victoria Thornley

  • Cyhoeddwyd
Victoria ThornleyFfynhonnell y llun, Boc

Rhwyfo ( Sgwlio unigol )

Ganwyd: 30/11/87 yn Llanelwy

Uchafbwynt gyrfa

Fel rhan o dîm wyth merched Prydain, enillodd Victoria fedalau aur, arian ac efydd yng nghyfres Cwpan y Byd yn 2010.

Mae ei gyrfa wedi gweld cynnydd aruthrol ers iddi ddechrau rhwyfo yn 2007, gan ennill ei lle yn nhîm Prydain erbyn 2009.

Yn yr un flwyddyn, enillodd fedal aur ym Mhencampwriaeth dan-23 y Byd fel aelod o'r criw wyth.

Ffaith ddiddorol

Cyn troi at rwyfo, roedd Victoria yn marchogaeth yn lled-broffesiynnol, a bu'n modelu am flwyddyn wedi iddi adael y brifysgol gyda gradd mewn rheolaeth fusnes.